Merenje vibracija na trasi prve linije metroa

U sklopu izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu izvršena su nulta merenja vibracija na trasi prve linije Beogradskog metroa.

Merenja vibracije je izvršio tim eksperata EGIS iz Francuske i Srbije. Na terenu su bili eksperti za vibracije, konstrukcije, zaštitu životne sredine i arhitekturu.

Nakon detaljnog pregleda trase prve faze prve linije metroa izabrano je 8 lokacija na kojima su izvršena merenja. Detaljnom analizom utvrdiće se uticaj vibracija na objekte koji se nalaze duž trase prve linije kako bi se u fazi izgradnje i kasnije u fazi eksploatacije primenile najsavremenije mere za ublažavanje uticaja.

Za samo merenje vibracija je bilo potrebno postaviti senzore u podrumske prostorije, hodnike kao i stanove u objektima na odabranim lokacijama, da bi se onda mašinski, sa ulice, emitovale vibracije koje detektuju senzori i očitavaju u specijalnom softveru.


Štampa