Obaveštenje o raspisu tendera za upravljanje projektom i nadzor nad projektom izgradnje beogradskog metroa za lokacije - depo Makiš i prvu liniju beogradskog metroa

Grad Beograd je raspisao međunarodni tender za upravljanje projektom i nadzor nad projektom izgradnje beogradskog metroa za lokacije - depo Makiš i prvu liniju beogradskog metroa. Rok za podnošenje ponuda je 18. januar 2022. Godine.

Link: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/61581


POSTUPAK: Upravljanje projektom i nadzor nad projektom izgradnje beogradskog metroa za lokaciju – depo Makiš i Linija 1.

NARUČILAC: JKP Beogradski metro i voz Beograd

NAZIV OGLASA: Javni poziv - sektorski narucilac

OZNAKA OGLASA: 2021/S F05-0010111


Štampa