Planovi razvoja BG:voza

Master planom saobraćaja u Beogradu, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, definisane su trase buduće dve linije metroa i četiri linije gradske železnice – BG:voza.

Projekti u toku

Na delu železničke pruge između stanica Beograd Centar i Stara Pazova, od dana 25. jula 2018. godine, počeli su radovi na rekonstrukciji postojećih i na izgradnji novih infrastrukturnih kapaciteta koji bitno utiču na način organizovanja i regulisanja saobraćaja vozova. Planirano je da ovi radovi traju 36 meseci, tokom kojih se, osim planiranih intervalnih zatvora, neće obustavljati saobraćaj vozova na navedenom delu pruge.

Istorijat BG voza

ISTORIJAT BEOGRADSKOG ŽELEZNIČKOG ČVORA

Izgradnja železničke infrastrukture u Srbiji započeta je u drugoj polovini XIX veka izgradnjom pruge i stanične zgrade, sa svrhom povezivanja sa železničkom mrežom Evrope.

Potkategorije


Vesti i servisne informacije


Galerija