Menadžment

Andreja Mladenović, v.d. direktora JKP „Beogradski metro i voz“


Maja Bajagić, izvršni direktor za pravne, kadrovske, imovinske i opšte poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Saša Stojanović, izvršni direktor za saobraćaj

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Suzana Šarac, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Milonja Milanović, izvršni direktor za infrastrukturu


Predrag Urošević, izvršni direktor za elektro-mašinske poslove


Štampa