Menadžment

Andreja Mladenović, v.d. direktora JKP „Beogradski metro i voz“

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Maja Bajagić, izvršni direktor za pravne poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Saša Stojanović, izvršni direktor za saobraćaj

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Suzana Šarac, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske i računovodstvene poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Milonja Milanović, izvršni direktor za infrastrukturu

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Dejan Vejnović, izvršni direktor za elektro-mašinske poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Štampa