Menadžment

Stanko Kantar, direktor JKP „Beogradski metro i voz“

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Maja Bajagić, izvršni direktor za pravne, kadrovske, imovinske i opšte poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Dragan Stojiljković, izvršni direktor za infrastrukturu

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Gordana Petrović, izvršni direktor za ekonomsko-finansijske poslove

Preuzmite biografiju u PDF formatu


Larisa Puzović, izvršni direktor za saobraćaj

Preuzmite biografiju u PDF formatu


 


Štampa