Мерење вибрација на траси прве линије метроа

У склопу израде Студије о процени утицаја на животну средину извршена су нулта мерења вибрација на траси прве линије Београдског метроа.

Мерења вибрације је извршио тим експерата EGIS из Француске и Србије. На терену су били експерти за вибрације, конструкције, заштиту животне средине и архитектуру.

Након детаљног прегледа трасе прве фазе прве линије метроа изабрано је 8 локација на којима су извршена мерења. Детаљном анализом утврдиће се утицај вибрација на објекте који се налазе дуж трасе прве линије како би се у фази изградње и касније у фази експлоатације примениле најсавременије мере за ублажавaње утицаја.

За само мерење вибрација је било потребно поставити сензоре у подрумске просторије, ходнике као и станове у објектима на одабраним локацијама, да би се онда машински, са улице, емитовале вибрације које детектују сензори и очитавају у специјалном софтверу.


Штампа