Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 12.12.2020.

Dana 12.12.2020.godine ne saobraćaju  sledeći vozovi:

-voz broj 8012 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(10:05) - Batajnica(11:09)

-voz broj 8019 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(11:45) - Ovča(12:43)

-voz broj 8018 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(13:05) - Batajnica(14:09)

-voz broj 8027 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(14:45) - Ovča(15:43)

-voz broj 8026 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(16:05) - Batajnica(17:09)

-voz broj 8035 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(17:45) - Ovča(18:43)

-voz broj 8034 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(19:05) - Batajnica(20:04)

-voz broj 8045 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(20:39) - Zemun(21:01)

-voz broj 8011 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(8:45)-Ovča(9:03), će saobraćati     na relaciji Batajnica-Zemun, dok će na delu relacije Zemun-Ovča izostajati.

Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 8.12.2020.

Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 8.12.2020.

Dana 8.12.2020 BG:voz na relacijama:

  • Resnik(16.22)-Mladenovac(17:13),
  • Mladenovac (18:51)-Beograd centar(19:58),

ne saobraća zbog iskliznuća teretnog vagona na delu pruge Resnik-Mladenovac.

Ostali vozovi iz sistema BG:voz-a saobraćaju po izmenama koje su na snazi.

Aktuelni poremećaju u saobraćaju - decembar 2020.

-voz broj 8012 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(10:05) - Batajnica(11:09)

-voz broj 8019 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(11:45) - Ovča(12:43)

-voz broj 8018 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(13:05) - Batajnica(14:09)

-voz broj 8027 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(14:45) - Ovča(15:43)

-voz broj 8026 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(16:05) - Batajnica(17:09)

-voz broj 8035 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(17:45) - Ovča(18:43)

-voz broj 8034 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(19:05) - Batajnica(20:04)

-voz broj 8045 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(20:39) - Zemun(21:01)

-voz broj 8011 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(8:45) - Ovča(9:03), će saobraćati na relaciji Batajnica-Zemun, dok će na delu relacije Zemun-Ovča izostajati.

Poremećaj u saobraćaju BG:voza - 18.06.2020.

Dana 18.6.2020.godine zbog najavljenih infrastrukturnih radova (radovi na mostu beogradske obilaznice), na delu pruge Beograd Centar - Mladenovac između stanica Rakovica i Resnik, doći će do izmene u saobraćaju vozova iz sistema BG:voz-a po sledećem:

-Voz broj 8308 Ovča (08:50) - Resnik (09:27), će saobraćati na relaciji Ovča (08:50) - Rakovica (9:18), dok će izostajati na relaciji Rakovica (9:19) – Resnik (9:27).

-Voz broj 8313 Resnik (9:52) - Ovča (10.28), će saobraćati na relaciji Rakovica (10:01) - Ovča (10:28), dok će izostajati na relaciji Resnik (9:52) - Rakovica (10:00).

Poremećaj u saobraćaju BG:voza - 13.05.2020.

 Dana 13.5.2020.godine zbog najavljenih infrastrukturnih radova na pruzi Beograd Centar - Mladenovac – Niš u stanici Klenje, doći će do izmene u saobraćaju vozova iz sistema BG:voz-a po sledećem:

-Voz broj 7903 Beograd Centar (16:05) - Mladenovac (17:12), će iz stanice Beograd Centar saobraćati u zakašnjenju 25 minuta, polazak iz stanice Beograd Centar u 16:30 časova.

 


Vesti i servisne informacije


Galerija