Javna nabavka: Izrada geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa

U sklopu svojih aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije za linije metroa, JKP Beogradski metro i voz pokrenuo je zajedničku javnu nabavku za Izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa.
Cilj nabavke je da se dobiju inženjerskogeološki i geotehnički uslovi za potrebe izrade Idejnog projekata druge linije Beogradskog metroa i Idejnog projekta za drugu fazu prve linije metroa.

Više detalja o ovoj javnoj nabavci možete pogledati klikom na ovu liniju teksta.

Javna nabavka: Pružanje usluge stručne pomoći za organizaciju konkursa za dizajn - izgled metro stanica (Linija 1)

KP Beogradski metro i voz pokrenuo je zajedniču javnu nabavku čiji je predmet usluga stručne pomoći u organizaciji konkursa za dizajn - izgled metro stanica za liniju 1 Beogradskog metroa -  faza 1.

Zadatak dobavljača je da pripremi program i propozicije arhitektonskog konkursa za izgled budućih metro stanica duž linije 1.

Planirani arhitektonski konkurs će biti:

•             prema pravu na učestvovanje - otvoreni,

•             prema cilju - anketni,

•             prema stepenu sprovođenja – jednostepeni

 

Ideja je da se putem arhitektonskog konkursa dobiju originalna rešenja izgleda metro stanica Beogradskog metroa.

 

Više detalja o ovoj javnoj nabavci možete pogledati klikom na ovu liniju teksta.

 

Merenje vibracija na trasi prve linije metroa

U sklopu izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu izvršena su nulta merenja vibracija na trasi prve linije Beogradskog metroa.

„Sinara“ želi da razvija i modernizuje BG-voz

U okviru višednevne posete Republici Srbiji delegacija ruske kompanije Sinara-Transportnыe Mašinы – STM  ponovo je posetila JKP „Beogradski metro i voz“.

Početak izvođenja geoloških istražnih radova

Dana 29.3.2021 god. započeta je realizacija Projekta geotehničkih istraživanja za izradu Elaborata o geotehničkim uslovima izgradnje za potrebe Idejnog Projekta za izgradnju prve faze prve linije beogradskog metroa, shodno Rešenju o odobrenju primenjenih inženjerskogeoloških istraživanja Ministarstva Rudarstva i energetike. 

Rešenje možete preuzeti klikom na ovu liniju teksta.


Vesti i servisne informacije


Galerija

JKP Beogradski metro i voz

Javno komunalno preduzeće za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, "Beogradski metro i voz", Beograd


  Svetozara Markovića 38-40, 11000 Beograd

 +381 11 4250 500

  office@bgmetro.rs


Uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti

© 2019 JKP Beogradski metro i voz. Sva prava zadržana.

Site solution - CendA
Base template designed by JoomShaper