Zaključeni ugovori na projektu beogradskog metroa

U sklopu aktivnosti na projektu beogradskog metroa, JKP „Beogradski metro i voz“ zaključio je ugovore za:

  1. Izrada digitalnog topografskog plana linije 2 beogradskog metroa i
  2. Izrada Studije interakcije linije 1 beogradskog metroa i podzemnih voda
  3. Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa,

Izrada digitalnog topografskog plana linije 2 beogradskog metroa

Linija 2 beogradskog metroa od stanice kod Bežanijskog groblja do stanice u Mirijevu, za čiju se plansku i tehničku dokumentaciju vrši izrada ažurnog digitalnog topografskog plana ima ukupnu dužinu od oko 21km sa ukupno 23 stanice.

Izrada Studije interakcije linije 1 beogradskog metroa i podzemnih voda

ciljevi Studije su da se na osnovu tehničkog rešenja izgradnje metroa iz Idejnog projekta Linije 1 („Egis-rail“ 2021.) i rezultata dosadašnjih geoloških i hidrogeoloških istražnih radova, obezbeđuju kvalitetne informacije u vezi sa režimom podzemnih voda, neophodnih za formiranje ugovora sa kontraktorom (koji uključuje i izradu tehničke dokumentacije za više faze projektovanja).

Izrada Elaborata o inženjerskogeološkim-geotehničkim uslovima izgradnje druge faze linije 1 i linije 2 beogradskog metroa.

Dužina druge faze Linije 1 iznosi 4,9 km sa 5 stanica. Dužina Linije 2 iznosi 20,6 km sa 22 stanice. Elaboratom će se definisati stanje i svojstava terena i stenskih masa, kao i stvorenih uslova u terenu koji će se ostvariti pri realizaciji metro sistema, a na osnovu kojih će se definisati geotehnički uslovi i preporuke za izgradnju buduće metro linije za nivo Idejnog projekta.

Glasanje za igled metro vozova

U toku je glasanje za izgled metro vozova, koje traje do 15.09.2021 godine. Građani mogu da biraju jedan od četri ponuđena izgleda. Glasa se na sajtu Grada Beograda, www.beograd.rs  i putem Beokom aplikacije.
Trenutno vodi predlog br. 4 „Sigurnost“ sa 40,56% glasova, zatim sledi predlog br.3 „Sloboda“ sa 35,39% glasova dok predlozi br. 1 „Svetlost“ i br.2 „Snaga“ imaju 12,71% i 11,34% glasova.

Obilazak lokacije budućeg metro depoa na Makiškom polju

Predstavnici JKP Beogradskog metroa i voza i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda JP, su dana 06.08.2021.obišli su lokaciju budućeg metro depoa na Makiškom polju radi upoznavanja sa radovima JPV Srbijavoda na čišćenju atmosverskih kolektora i povezivanju novih kolektora na postajoće kao i načinu odvođenja atmosverskih voda sa područja Makiša.

Predstavljeni vozovi za beogradski metro, o izgledu odlučuju građani

Od 15.07.2021. god. na zvaničnom sajtu Grada Beograda www.beograd.rs moći će da se glasa za jedan od četri predložena izgleda vozova budućeg Beogradskog metroa.

Delegacija JKP „Beogradski metro i voz“ u poseti Sinari – Ruska Federacija

Na poziv ruske kompanije Sinara Transport Machines – STM delegacija našeg preduzeća, na čelu sa direktorom Stankom Kantarom, boravila je u  Jekaterinburgu – Ruska Federacija od 20.06. do 22.06.2021. godine.


Vesti i servisne informacije


Galerija

JKP Beogradski metro i voz

Javno komunalno preduzeće za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom i razvoj gradske železnice u Beogradu, "Beogradski metro i voz", Beograd


  Svetozara Markovića 38-40, 11000 Beograd

 +381 11 4250 500

  office@bgmetro.rs


Uslovi korišćenja sajta i politika privatnosti

© 2019 JKP Beogradski metro i voz. Sva prava zadržana.

Site solution - CendA
Base template designed by JoomShaper