Obilazak gradilišta pruge Beograd-Novi Sad

Direktor JKP ''Beogradski metro i voz'' i izvršni direktor Infrastrukture železnice Srbije sa svojim saradnicima su obišli gradilište na kome se izvode radovi na izgradnji tunela i vijadukta, u okviru projekta brze pruge Beograd – Budimpešta.

Poseta Obrenovcu

Direktor JKP "Beogradski metro i voz", sa svojim saradnicima, na poziv predstavnika Gradske opštine Obrenovac, je dana 22.07.2020. godine prisustvovao sastanku sa predsednikom Gradske opštine i predstavnicima grada Obrenovca, u cilju definisanja početnih koraka za povezivanje Obrenovca sa Beogradom, gradskom železnicom - BGvozom. Tom prilikom izvršen je obilazak predložene lokacije početne stanice u Obrenovcu.

Obuka zaposlenih za rad u programskom paketu za makroskopsko modeliranje javnog gradskog prevoza

JKP Beogradski metro i voz, tokom prethodne nedelje, od 9. do 13. decembra, uspešno je realizovalo obuku svojih zaposlenih za rad u programskom paketu za makroskopsko modeliranje javnog gradskog prevoza - PTV Visum. Obuku je održao sertifikovani predavač proizvođača programskog paketa. Obuka je obuhvatila dva kursa: makroskopsko modeliranje mreže linija i upotreba programskog paketa za modeliranje troškova i prihoda rada linija metroa, prigradske železnice i ostalih vidova javnog prevoza putnika u gradovima.

Anketa korisnika BG:voza

Dana 17.10.2019. godine zaposleni JKP Beogradski metro i voz sa rukovodiocima obavili su anketu i razgovor sa korisnicima BG:voza na liniji Resnik – Ovča, na stanicama Resnik, Kneževac i Rakovica.

Učešće na XII nacionalnoj konferenciji za saobraćajnu infrastrukturu u Bugarskoj (Nesebar)

Na poziv prof. dr Nikolaja Mihailova, šefa Katedre za puteve i transportnu infrastrukturu na Fakultetu za transportno građevinarstvo, Univerziteta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (UASG) u Sofiji, predstavnici JKP Beogradski metro i voz učestvovali su na XII nacionalnoj konferenciji za transportnu infrastrukturu s međunarodnim učešćem, koja je održana 10. i 11. oktobra 2019. godine u bugarskom gradu Nesebaru.


Vesti i servisne informacije


Galerija