Potpisan Ugovor o uslugama rane operatorske pomoći za automatizovani metro sistem u Beogradu sa francuskom kompanijom „RATP Developpement S.A.“

Ugovor o uslugama rane operatorske pomoći sa francuskom kompanijom „RATP Dev“ potpisan je 13.01.2023. Saradnja za tri linije metro sistema u Beogradu, koji će biti pušten u rad 2028. godine će trajati jednu godinu, uz mogućnost produženja za još jednu godinu. Od 1. marta 2023. godine „RATP Dev“ pomagaće Sekretarijatu za javni prevoz Grada Beograda i preduzeću „Beogradski metro i voz“ tako što će, primenjujući svoje iskustvo i stručnost međunarodnog operatera, analizirati funkcionalnu fazu projekta i specifikaciju metro sistema na osnovu čega će davati savete. Posebna pažnja biće usmerena na iskustvo putnika, bezbednost, koncepte upravljanja, održavanja i optimizaciju troškova.

Delegacija JKP „Beogradski metro i voz“ u poseti Češkoj

Na poziv češke kompanije „Škoda transport a.s.“ predstavnici preduzeća „Beogradski metro i voz“, posetili su jednog od najstarijih svetskih proizvođača transportnih sredstava. Škoda transport a.s. proizvodi i razvija električna šinska vozila za gradski i železnički transport.

Poslovna konferencija: Klimatski neutralni i pametni gradovi

U Francuskoj ambasadi održala se poslovna konferencija na temu „Klimatski neutralni i pametni gradovi". Konferencija, u organizaciji Francusko-srpske privredne komore (CCIFS) u saradnji sa Ambasadom Francuske u Srbiji, prva je u nizu događaja projekta The quest for net Zero  pokrenutog na inicijativu CCIFS kluba za održivi razvoj, a u kontekstu usklađivanja srpske privrede sa Zelenom agendom EU.

Potpisan Memorandum o razumevanju sa francuskom kompanijom RATP Group

14.06.2022. potpisan je Memorandum o razumevanju sa francuskom kompanijom RATP Group u kome je izražena želja da ova renomirana kompanija postane "rani operater" beogradskog metroa.

Istražne pijezometarske bušotine na lokaciji buduće stanice u Ustaničkoj ulici

Dana 31.01.2022. godine održano je predavanje od strane Dr. Dragane Savić, dipl.inž.geologije iz firme GEOING-group đacima geološke i hidrometeorološke škole Milutin Milanković. Tom prilikom đacima je bliže predstavljen rad bušaće garniture, način kartiranja jezgra bušotine, kao i sam Projekat Linije 2 beogradskog metroa.


Vesti i servisne informacije


Galerija