Projekti u toku

Na delu železničke pruge između stanica Beograd Centar i Stara Pazova, od dana 25. jula 2018. godine, počeli su radovi na rekonstrukciji postojećih i na izgradnji novih infrastrukturnih kapaciteta koji bitno utiču na način organizovanja i regulisanja saobraćaja vozova. Planirano je da ovi radovi traju 36 meseci, tokom kojih se, osim planiranih intervalnih zatvora, neće obustavljati saobraćaj vozova na navedenom delu pruge.


Na ovoj deonici saobraćaj vozova će se organizovati samo u vremenu od 05:00 sati do 22:00 sati. U vremenu od 22:00 sati da ranih jutarnjih sati odnosno do 05:00 sati neće saobraćati vozovi na ovom delu železničke pruge.
Rekonstrukcijom i modernizacijom deonice Beograd Centar - Stara Pazova obuhvaćena je realizacija projekta izgradnje novih stajališta za potrebe gradsko - prigradskog saobraćaja:

  • stajalište Altina, koje se nalazi između stanica Zemun i Zemunsko Polje,
  • stajalište Kamendin, koje se nalazi između stanica Zemunsko Polje i Batajnica,
  • kao i izmeštanje stajališta Tošin Bunar na novu lokaciju, odnosno na oko 200 metara pre postojećeg, u cilju povećanja bezbednosti putnika.

Projektom su predviđeni i radovi na objektima, i to:
• izgradnja novih staničnih zgrada u stanicama Zemun i Batajnica,
• rekonstrukcija i obnova postojećih staničnih zgrada u stanicama Zemunsko Polje,
• obnova ili rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih perona sa odgovarajućim vezama, opremom i sadržajima.

U stanici Novi Beograd je planirano korišćenje postojećeg objekta do izgradnje nove stanične zgrade, koja će biti predmet posebnog projekta.
Obnova ili rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih perona i sadržaja vezanih za perone podrazumeva sledeće:
• u svim stanicama i stajalištima, uz koloseke namenjene za prijem i otpremu vozova za prevoz putnika, projektovani su peroni sa pothodnicima,
• na peronima je predviđena izgradnja tipskih nadstrešnica,
• u cilju kontrole pristupa na perone predviđeno je postavljanje barijera u svim službenim mestima na području beogradskog železničkog čvora,
• u skladu sa zahtevima za obezbeđivanje pristupačnosti za lica sa smanjenom mobilnošću, u službenim mestima su projektovane rampe, dok su liftovi projektovani u stanicama Zemun, Zemun Polje, Batajnica kao i na stajalištu Tošin Bunar.
U svim stanicama i stajalištima je predviđena ugradnja opreme za informisanje i usmeravanje kretanja.

„Infrastruktura železnice Srbije“ 15. maja 2019. godine, u železničkoj stanici Umčari počela je rekonstrukciju pruge Jajinci – Mala Krsna i železničke stanice Mala Krsna, na međunarodnom železničkom Koridoru 10 kroz Srbiju. Predviđeni rok završetka radova je 450 dana.
Zbog izvođenja radova na delu pruge Jajinci-Mala Krsna, kompletan saobraćaj vozova na pruzi Beograd-Niš, je organizovan železničkom prugom Velika Plana-Mladenovac-Beograd, tako da saobraćaj vozova iz sistema BG:voz neće biti u punom kapacitetu od 01.2019. godine, već po završetku ovih radova očekujemo veći broj polazaka na deonici Mladenovac-Beograd centar.


Štampa