Projekti u toku

Na delu železničke pruge između stanica Beograd Centar i Stara Pazova, od dana 25. jula 2018. godine, počeli su radovi na rekonstrukciji postojećih i na izgradnji novih infrastrukturnih kapaciteta koji bitno utiču na način organizovanja i regulisanja saobraćaja vozova. Planirano je da ovi radovi traju 36 meseci, tokom kojih se, osim planiranih intervalnih zatvora, neće obustavljati saobraćaj vozova na navedenom delu pruge.

Završeni projekti

Na delu železničke pruge između stanica Beograd Centar i Stara Pazova, od dana 25. jula 2018. godine, izvođeni su radovi na rekonstrukciji postojećih i na izgradnji novih infrastrukturnih kapaciteta koji bitno utiču na način organizovanja i regulisanja saobraćaja vozova.


Tokom rekonstrukcije i modernizacije deonice Beograd Centar - Stara Pazova izgrađena su i nova stajališta za potrebe gradsko - prigradskog saobraćaja:

  • stajalište Altina, koje se nalazi između stanica Zemun i Zemunsko Polje,

  • stajalište Kamendin, koje se nalazi između stanica Zemunsko Polje i Batajnica,

  • izvršeno je izmeštanje stajališta Tošin Bunar na novu lokaciju, odnosno na oko 200 metara pre postojećeg, u cilju povećanja bezbednosti putnika.

Završeni su radovi na objektima, i to:

  • izgrađena je nova stanična zgrada u stanicama Zemun i Batajnica,
  • rekonstruisana je i obnovljena postojeća stanična zgrada u stanici Zemunsko Polje,
  • obnovljeni su i rekonstruisani postojeći i izgrađeni novi peroni sa odgovarajućim vezama, opremom i sadržajima.

Završena je obnova ili rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih perona i sadržaja vezanih za perone koja podrazumeva sledeće:

  • u svim stanicama i stajalištima, uz koloseke namenjene za prijem i otpremu vozova za prevoz putnika, projektovani su peroni sa pothodnicima,
  • na peronima su izgrađene tipske nadstrešnice,
  • u cilju kontrole pristupa na peronima su postavljene barijere u svim službenim mestima na području beogradskog železničkog čvora,
  • u skladu sa zahtevima za obezbeđivanje pristupačnosti za lica sa smanjenom pokretljivošću, u službenim mestima su projektovane rampe, dok su liftovi projektovani u stanicama Zemun, Zemunsko Polje, Batajnica. Novi Beograd kao i na stajalištu Tošin Bunar.

U svim stanicama i stajalištima je ugrađena oprema za informisanje i usmeravanje kretanja.

Železnička pruga Beograd Centar - Novi Sad puštena je u saobraćaj u martu 2022. godine.


Vesti i servisne informacije


Galerija