Projekti u toku

Završeni projekti

Na delu železničke pruge između stanica Beograd Centar i Stara Pazova, od dana 25. jula 2018. godine, izvođeni su radovi na rekonstrukciji postojećih i na izgradnji novih infrastrukturnih kapaciteta koji bitno utiču na način organizovanja i regulisanja saobraćaja vozova.


Tokom rekonstrukcije i modernizacije deonice Beograd Centar - Stara Pazova izgrađena su i nova stajališta za potrebe gradsko - prigradskog saobraćaja:

  • stajalište Altina, koje se nalazi između stanica Zemun i Zemunsko Polje,

  • stajalište Kamendin, koje se nalazi između stanica Zemunsko Polje i Batajnica,

  • izvršeno je izmeštanje stajališta Tošin Bunar na novu lokaciju, odnosno na oko 200 metara pre postojećeg, u cilju povećanja bezbednosti putnika.

Završeni su radovi na objektima, i to:

  • izgrađena je nova stanična zgrada u stanicama Zemun i Batajnica,
  • rekonstruisana je i obnovljena postojeća stanična zgrada u stanici Zemunsko Polje,
  • obnovljeni su i rekonstruisani postojeći i izgrađeni novi peroni sa odgovarajućim vezama, opremom i sadržajima.

Završena je obnova ili rekonstrukcija postojećih i izgradnja novih perona i sadržaja vezanih za perone koja podrazumeva sledeće:

  • u svim stanicama i stajalištima, uz koloseke namenjene za prijem i otpremu vozova za prevoz putnika, projektovani su peroni sa pothodnicima,
  • na peronima su izgrađene tipske nadstrešnice,
  • u cilju kontrole pristupa na peronima su postavljene barijere u svim službenim mestima na području beogradskog železničkog čvora,
  • u skladu sa zahtevima za obezbeđivanje pristupačnosti za lica sa smanjenom pokretljivošću, u službenim mestima su projektovane rampe, dok su liftovi projektovani u stanicama Zemun, Zemunsko Polje, Batajnica. Novi Beograd kao i na stajalištu Tošin Bunar.

U svim stanicama i stajalištima je ugrađena oprema za informisanje i usmeravanje kretanja.

Železnička pruga Beograd Centar - Novi Sad puštena je u saobraćaj u martu 2022. godine.


Vesti i servisne informacije


Galerija