Planovi razvoja beogradskog metroa

Preduzeće Beogradski metro i voz, osnovano je sa ciljem da omogući realizaciju projekta mreže linija beogradskog metroa i linija BG voza do 2033 godine. Uz planirane četiri gradske linije BG voza planirano je i povezivanje opština Lazarevac, Mladenovac i Obrenovac redovnim i frekventnim BG vozom. Kroz tranzitno orijentisan razvoj biće obezbeđeno da grad Beograd ravnomeran i održiv razvoj grada Beograda na celoj njegovoj teritoriji u narednim decenijama.

Istorijat

1912.


ELEKTRIČNI TRAMVAJ

Početkom XX stoleća električni tramvaj činio je osovinu gradskog prevoza u Beogradu, a mreža se neprestano širila i unapređivala prateći razvoj grada.

Projekti i studije u toku

Dokumentacija koju sprovode druga javna preduzeća, a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Završeni projekti i studije

Dokumentacija koja je pripremljena a koja će biti osnov za dalju razradu tehničke dokumentacije za projektovanje i izgradnju metroa u Beogradu.

Potkategorije


Vesti i servisne informacije


Galerija