Javna nabavka: Pružanje usluge stručne pomoći za organizaciju konkursa za dizajn - izgled metro stanica (Linija 1)

KP Beogradski metro i voz pokrenuo je zajedniču javnu nabavku čiji je predmet usluga stručne pomoći u organizaciji konkursa za dizajn - izgled metro stanica za liniju 1 Beogradskog metroa -  faza 1.

Zadatak dobavljača je da pripremi program i propozicije arhitektonskog konkursa za izgled budućih metro stanica duž linije 1.

Planirani arhitektonski konkurs će biti:

•             prema pravu na učestvovanje - otvoreni,

•             prema cilju - anketni,

•             prema stepenu sprovođenja – jednostepeni

 

Ideja je da se putem arhitektonskog konkursa dobiju originalna rešenja izgleda metro stanica Beogradskog metroa.

 

Više detalja o ovoj javnoj nabavci možete pogledati klikom na ovu liniju teksta.

 


Štampa