Učešće na XII nacionalnoj konferenciji za saobraćajnu infrastrukturu u Bugarskoj (Nesebar)

Na poziv prof. dr Nikolaja Mihailova, šefa Katedre za puteve i transportnu infrastrukturu na Fakultetu za transportno građevinarstvo, Univerziteta za arhitekturu, građevinarstvo i geodeziju (UASG) u Sofiji, predstavnici JKP Beogradski metro i voz učestvovali su na XII nacionalnoj konferenciji za transportnu infrastrukturu s međunarodnim učešćem, koja je održana 10. i 11. oktobra 2019. godine u bugarskom gradu Nesebaru.

Konferencija je bila podeljena na šest sesija koje su pokrivale oblasti bezbednost na putevima, upravljanje, finansiranje i investiranje u transportnu infrastrukturu, asfalt i asfaltni slojevi, savremene tehnologije, transportni objekti i geotehnički radovi i održavanje, izgradnja i projektovanje transportne infrastrukture.

U okviru sesije „Transportni objekti i geotehnički radovi“ predstavnici našeg preduzeća održali su prezentaciju „Visokokapacitetni železnički sistemi Beograda - Metro i gradska železnica“.

U toku Konferencije ostvareni su kontakti i razmenjena iskustva sa drugim učesnicima po pitanju izgradnje metro sistema i gradske železnice.

 


Štampa