Anketa korisnika BG:voza

Dana 17.10.2019. godine zaposleni JKP Beogradski metro i voz sa rukovodiocima obavili su anketu i razgovor sa korisnicima BG:voza na liniji Resnik – Ovča, na stanicama Resnik, Kneževac i Rakovica.

Anketa je sprovedena u jutarnjem vršnom periodu.

Ukupno posmatrano najveći broj korisnika na ove tri stanice dolazi pešice – oko 42%, drugim linijama javnog gradskog prevoza dolazi oko 39% korisnika dok putničkim automobilom dolazi oko 13%.

Kada je reč o železničkim stanicama na kojima putnici izlaze, putnici najčešće izlaze na stanici Vukov spomenik, 43% korisnika, a zatim slede Karađorđev park sa 28,5% i Pančevački most sa nešto više od 18%.

Korisnici BG:voza su zadovoljni sistemom BG:voza i smatraju ga efikasnim vidom prevoza. U razgovoru sa njima putnici su istakli dve osnovne sugestije: povećanje broja polazaka, naročito u vršnim periodima, kao i bolja povezanost stanica BG:voza sa ostalim linijama javnog gradskog prevoza.

 


Štampa