Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 16.10.2021.

-  U periodu od 16.10.2021. do 31.10.2021. od 10:00 do 15:00 časova, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar - Stara Pazova vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju u izmenjenom režimu:

Relacija „Batajnica - Ovča“

 

 • Voz broj 8015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) - Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8017, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50) - Ovča (11.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8021, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50) - Ovča (13.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) -Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar.

 

 • Voz broj 8025, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (14.11) - Ovča (15.15), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8027 koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (14.50) - Ovča (15.49), saobraća na relaciji Zemun-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Zemun

 

 1. Relacija „Ovča - Batajnica“

 

 • Voz broj 8010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) –Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10) -Batajnica(11.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) -Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8016, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10) -Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;  

 

 • Voz broj 8018, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (13.23) -Batajnica (13.40), neće saobraćati u navedenom periodu.

 

 • Voz broj 8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) -Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 8022 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (14.10) –Batajnica (15.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 

 1. Relacija „Resnik - Zemun“
 • Voz broj 8311, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) –Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun; U dane vikenda voz  broj 8311 saobraća na celom prevoznom putu bez izmene

 

 

Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje.

 

Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 01.10.2021.

U periodu od 1.10.2021. do 31.10.2021. od 11:00 do 14:00 časova, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar - Stara Pazova vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju u izmenjenom režimu:


• voz br.8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Batajnica (11.14), saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Beograd Centar (10.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
• voz br.8017, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50)-Ovča (11.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (11.26)-Ovča (11.49);

• voz br.8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Beograd Centar(11.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
• voz br.8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (12.26)-Ovča(12.49);

• voz br.8016, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Beograd Centar (12.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
• voz br.8021, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50)-Ovča (13.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (13.26)-Ovča (13.49);

• voz br.8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Beograd Centar (13.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
• voz br.8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44)-Ovča (14.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (14.26)-Ovča (14.49);

• voz br.8018 ne saobraća na celom prevoznom putu Zemun (13.23)-Batajnica (13.40) u dane od ponedeljka do petka;

Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje.

Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 19.09.2021.

Dana 19.9.2021. od 18:00 do 22:00 časova, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar-Stara Pazova vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica -Ovča-Batajnica saobraćaju u izmenjenom režimu po sledećem:

 • voz br.8030, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(16.30)-Batajnica(17.47), saobraća na relaciji Ovča-Zemun a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica;  
 • voz br.8032, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (17.10)-Batajnica(18.14), saobraća na relaciji Ovča-Zemun a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica;  
 • voz br.8036, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(18.43)-Batajnica(19.47), saobraća na relaciji Ovča-Zemun a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica;  
 • voz br.8038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(19.10) -Batajnica(20.14), saobraća na relaciji Ovča-Zemun a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica; 
 • voz br.8040, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča(20.10) -Batajnica(21.09), saobraća na relaciji Ovča-Zemun a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica
 • voz br.8039 ne saobraća na celom prevoznom putu Batajnica(18.19)-Zemun(18.36); 
 • voz br.8041 ne saobraća na celom prevoznom putu Batajnica(18.32)-Zemun(18.49); 
 • voz br.8043, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica(18.50)-Ovča(19.49), izostaje na relaciji Batajnica-Zemun a saobraća na relaciji Zemun-Ovča;  
 • voz br.8047 ne saobraća na celom prevoznom putu Batajnica(20.16)-Zemun(20.33); 
 • voz br.8049 ne saobraća na celom prevoznom putu Batajnica(20.31)-Zemun(20.48); 
 • voz br.8051 ne saobraća na celom prevoznom putu Batajnica(21.38)-Zemun(21.55); 

Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje i izmenama koje su na snazi.

 

Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 01.09.2021.

U periodu od 1.9.2021. do 30.9.2021. od 11:00 do 14:00 časova, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar - Stara Pazova vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju u izmenjenom režimu:

 • voz br.8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Batajnica (11.14), saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Beograd Centar (10.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • voz br.8017, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50)-Ovča (11.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (11.26)-Ovča (11.49);

 

 • voz br.8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Beograd Centar(11.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • voz br.8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (12.26)-Ovča(12.49);

 

 • voz br.8016, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Beograd Centar (12.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;  
 • voz br.8021, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50)-Ovča (13.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (13.26)-Ovča (13.49);

 

 • voz br.8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Beograd Centar (13.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;
 • voz br.8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44)-Ovča (14.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (14.26)-Ovča (14.49); 

 

 • voz br.8018 ne saobraća na celom prevoznom putu Zemun (13.23)-Batajnica (13.40) u dane od ponedeljka do petka; 

 

Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje.

Aktuelni poremećaji u saobraćaju (Do 31.08.2021.)

Do 31.08.2021. u vremenu od 11:00 do 14:00 časova, zbog izvođenja građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar - Stara Pazova vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica saobraćaju u izmenjenom režimu:

 

- voz br.8012, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Batajnica (11.14), saobraća na relaciji Ovča (10.10)-Beograd Centar (10.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

- voz br.8017, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (10.50)-Ovča (11.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (11.26)-Ovča (11.49);

- voz br.8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča (11.10)-Beograd Centar(11.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

- voz br.8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (12.26)-Ovča(12.49);

- voz br.8016, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Batajnica (13.14), saobraća na relaciji Ovča (12.10)-Beograd Centar (12.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

- voz br.8021, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (12.50)-Ovča (13.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (13.26)-Ovča (13.49);

- voz br.8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča (13.10)-Beograd Centar (13.34), a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

- voz br.8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44)-Ovča (14.49), izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar, a saobraća na relaciji Beograd Centar (14.26)-Ovča (14.49);

- voz br.8018 ne saobraća na celom prevoznom putu Zemun (13.23)-Batajnica (13.40) u dane od ponedeljka do petka; Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje.


Vesti i servisne informacije


Galerija