Aktuelni poremećaji u saobraćaju - 12.03.2021.

Voz br.8028 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (16:10)-Zemun (16:52), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8030 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (16:30)-Zemun (17:30), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8032 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (17:10)-Zemun (17:52), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8034 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (18:10)-Zemun (18:52), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8036 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (18:43)-Zemun (19:30), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8038 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča (19:10)-Zemun (19:52), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8040 Ovča - Batajnica, saobraća na relaciji Ovča(20:10)-Zemun(20:52), a ne saobraća na relaciji Zemun - Batajnica;
Voz br.8037 Batajnica - Ovča, saobraća na relaciji Zemun(18:07) - Ovča(18:49), a ne saobraća na relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8043 Batajnica - Ovča, saobraća na relaciji Zemun(19:07) - Ovča(19:49), a ne saobraća na relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8045 Batajnica - Ovča, saobraća na relaciji Zemun(20:07) - Ovča(20:49), a ne saobraća na relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8039 Batajnica (18:19)-Zemun (18:36), ne saobraća na celoj relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8041 Batajnica (18:32)-Zemun (18:49), ne saobraća na celoj relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8047 Batajnica (20:16)-Zemun (20:33), ne saobraća na celoj relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8049 Batajnica (20:31)-Zemun (20:48), ne saobraća na celoj relaciji Batajnica - Zemun;
Voz br.8051 Batajnica (21:38)-Zemun (21:55), ne saobraća na celoj relaciji Batajnica - Zemun;

Ostali vozovi iz sistema Bg:voz-a saobraćaju po predviđenom redu vožnje.


Štampa