Актуелни поремећаји у саобраћају (17.05.2022. - 22.05.2022.)

- Због радова на делу пруге између станица Ресник и Раковица мења се организацијa саобраћаја појединих возова из система Бг:воз за дане 17/18. и 21/22.5.2022, по следећем:

дана 17./18. маја 2022.г. због грађевинских радова између станица Раковица и Ресник, у временском интервалу од 21.00 до 6.00 часова, мења се организација саобраћаја према следећем:


воз бр.7900, који по реду вожње саобраћа на релацији Младеновац (5.10) – Земун (6.44), изостаје из саобраћаја на релацији Младеновац-Ресник а саобраћа на релацији Ресник (6.15) -Земун (6.44);
воз бр.7901, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (4.26) – Младеновац (6.05), изостаје на целом превозном путу;
воз бр.7902, који по реду вожње саобраћа на релацији Младеновац (6.20) – Овча (8.06), изостаје из саобраћаја на релацији Младеновац - Ресник а саобраћа на релацији Ресник (7.30) -Овча (8.06);
воз бр.7100, који по реду вожње саобраћа на релацији Лазаревац (5.42) – Овча (7.06), изостаје на релацији Лазаревац-Ресник а саобраћа на релацији Ресник (6.30) – Овча (7.06);
воз бр.7101, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (4.18) – Лазаревац (5.33), изостаје на целом превозном путу;
воз бр.7102, који по реду вожње саобраћа на релацији Лазаревац (6.12) – Овча (7.36), изостаје на релацији Лазаревац-Ресник а саобраћа на релацији Ресник (7.00) – Овча (7.36);


дана 21./22. маја 2022.г. због грађевинских радова између станица Раковица и Топчидер, у временском интервалу од 21.00 до 5.00 часова, мења се организација саобраћаја према следећем:


воз бр.7901, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (4.26) – Младеновац (6.05), изостаје на релацији Земун-Ресник а саобраћа на релацији Ресник (4.47) – Младеновац (6.05);
воз бр.7900, који по реду вожње саобраћа на релацији Младеновац (5.10) – Земун (6.44), изостаје на целом превозном путу;

Актуелни поремећаји у саобраћају (27.01.2022.-28.01.2022.)

Обавештавамо Вас да ће од 27.1.2022. године до 28.01.2022. године, поред одобреног затвора колосека у интервалу од 06.30 до 17.30 часова, бити одобрен затвор колосека и у интервалу од 17.30 до 24.00 часова између станица „Батајница“ и „Београд центар“, услед чега се мења се организација саобраћаја возова из система БГ:ВОЗ.

 

Дана 27 и 28.01.2022.године на релацији  Батајница - Овча - Батајница свакодневно ће се организовати саобраћај следећих возова и то:

 1. Релација „Батајница - Овча“ж
 • Воз број 28001, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (5.50) - Овча (6.49), саобраћа на целој релацији;

 

 • Воз број 28009, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (7.50) - Овча (08.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 28015, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (9.50) - Овча (10.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 28019, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (11.50)-Овча (12.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 28023, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (13.44) -Овча (14.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар.

 

 • Воз број 28029, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (15.28) - Овча (16.15), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Земун-Београд Центар;

 

 • Воз број 28037, који до 4.2.2022.године саобраћа на релацији Земун (18.07) - Овча (18.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Земун-Беогард Центар;

 

 

 • Воз број 28045, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (19.50)-Овча (20.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

Наведени возови саобраћају у све дане у недељи, док остали возови на релацији Батајница - Земун - Овча не саобраћају и то:

 

 • возови 28005, 28007, 28011, 28017, 28021, 28025, 28027, 28031, 28033, 28035, 28043 који саобраћају на релацији Батајница - Овча изостају на целом превозном путу;
 • воз 28003 који саобраћа на релацији Земун - Овча изостаје на целом превозном путу;
 • возови 28013, 28039, 28041, 28047, 28049, 28051 који саобраћају на релацији Батајница - Земун изостају на целом превозном путу;

 

 1. Релација „Овча - Батајница“

 

 • Воз број 28002 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (7.10) –Батајница (08.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 28010 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (9.10) –Батајница (10.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 28014, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (11.10) -Батајница (12.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 28020, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (13.10) -Батајница (14.09), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 28024, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (15.10) -Батајница (16.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 28032 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (17.10) –Батајница (18.14) саобраћа на на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 28038, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (19.10) -Батајница (20.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 28042, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (21.10) -Земун (21.51), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар а изостаје на релацији Београд Центар-Земун;

 

 • Воз бр.28332, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (20.55)-Земун(21.37), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун;

 

 

Наведени возови ће саобраћати у све дане у недељи, док остали возови на релацији Батајница - Земун - Овча не саобраћају и то:

 

 • возови 28000, 28004, 28006, 28012, 28016, 28022, 28026, 28028, 28030, 28034, 28036, 28040 који саобраћају на релацији Овча - Батајница изостају на целом превозном путу;
 • воз 28008 који саобраћа на релацији Овча - Београд Центар, изостаје на целом превозном путу;
 • воз 28018 који саобраћа на релацији Земун - Батајница, изостаје на целом превозном путу;

 

 

Саобраћај возова на релацији Ресник - Овча - Ресник, Младеновац - Овча/Београд Центар - Младеновац, Лазаревац - Овча/Београд Центар - Лазаревац и Ресник - Београд Центар - Ресник ће се организовати по материјалу реда вожње, без измене, осим код возова бр. 28309, бр.28327 и бр.27114 и то:

 

 1. Релација „Ресник - Земун“

 

 • Воз број 28309, који по реду вожње саобраћа на релацији Ресник (9.28) –Земун (10.04), саобраћа на релацији Ресник-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун;
 • Воз бр.28327, који по реду вожње саобраћа на релацији Ресник (18.29)-Земун (19.04), саобраћа на релацији Ресник-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун;  
 • Воз бр.27114, који по реду вожње саобраћа на релацији Лазаревац (18.55)-Земун (20.29), саобраћа на релацији Лазаревац-Београд, Центар а изостаје на релацији Београд Центар-Земун;  

 

Актуелни поремећаји у саобраћају (22.12.2021. - 24.12.2021)

Због затварања колосека између станица Лазаревац и Степојевац у периоду од 22.12.2021. од 9.00 часова до 24.12.2021. возови из система Бг:воз-а на релацији Овча-Лазаревац-Овча саобраћају у измењеном саставу на делу релације Лазаревац-Степојевац-Лазаревац.

На релацији Лазаревац-Степојевац-Лазаревац саобраћај ће се обављати аутобусима, без заустављања у станици Вреоци. На делу релације Степојевац-Овча-Степојевац саобраћај се одвија по предвиђеном реду вожње.

Остали возови из система Бг:воз-а саобраћају по предвиђеном реду вожње и предвиђеном саставу.

Актуелни поремећаји у саобраћају (5.11.2021. - 11.12.2021)

У периоду од 5.11.2021. до 11.12.2021. због извођења завршних грађевинских радова на изградњи деонице брзе пруге Београд Центар - Стара Пазова саобраћају следећи возови из система Бг:воз-а на релацији Батајница - Овча - Батајница:

 

 1. Релација „Батајница - Овча“

 

 • Воз број 8001, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (5.50) - Овча (6.49), саобраћа на целој релацији;

 

 • Воз број 8009, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (7.50) - Овча (08.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8015, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (9.50) - Овча (10.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8019, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (11.50)-Овча (12.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8023, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (13.44) -Овча (14.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар.

 

 • Воз број 8029, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (15.28) - Овча (16.15), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Земун-Београд Центар;

 

 • Воз број 8037, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (17.50) - Овча (18.49), саобраћа на целој релацији;

 

 • Воз број 8045, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (19.50)-Овча (20.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8039, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (18.19 ) - Земун (18.36), саобраћа на целој релацији;

 

 

Наведени возови ће саобраћати свим данима у недељи, док остали возови на релацији Батајница - Земун - Овча не саобраћају.

 

 1. Релација „Овча - Батајница“

 

 • Воз број 8000 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (6.10) –Батајница (07.09), саобраћа на релацији Овча-Земун, а изостаје на релацији Земун-Батајница;

 

 • Воз број 8002 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (7.10) –Батајница (08.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8010 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (9.10) –Батајница (10.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8014, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (11.10) -Батајница (12.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8020, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (13.10) -Батајница (14.09), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 8024, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (15.10) -Батајница (16.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 8030 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (16.30) –Батајница (17.47), саобраћа целој релацији;

 

 • Воз број 8038, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (19.10) -Батајница (20.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 8042, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (21.10) -Земун (21.51), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун.

 

 • Воз број 8332, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (20.55) -Земун (21.37), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун.

 

 

Наведени возови ће саобраћати свим данима у недељи, док остали возови на релацији Батајница - Земун - Овча не саобраћају.

 

 

 1. Релација „Ресник - Земун“

 

 • Воз број 8311, који по реду вожње саобраћа на релацији Ресник (9.28) –Земун (10.04), саобраћа на релацији Ресник-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун.

 

 

Саобраћај возова на релацији Ресник - Овча - Ресник, Младеновац - Овча/Београд Центар - Младеновац, Лазаревац - Овча/Београд Центар - Лазаревац и Ресник - Београд Центар - Ресник саобраћају без измене.

Актуелни поремећаји у саобраћају (1.11.2021. - 30.11.2021)

У периоду од 1.11.2021. до 30.11.2021. од 10:00 до 15:00 часова, због извођења грађевинских радова на изградњи деонице брзе пруге Београд Центар - Стара Пазова возови из система Бг:воз-а на релацији Батајница - Овча - Батајница саобраћају у измењеном режиму:

Релација „Батајница - Овча“

 

 • Воз број 8015, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (9.50) - Овча (10.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8017, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (10.50) - Овча (11.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8019, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (11.50)-Овча (12.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8021, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (12.50) - Овча (13.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8023, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (13.44) -Овча (14.49), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, а изостаје на релацији Батајница-Београд Центар.

 

 • Воз број 8025, који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (14.11) - Овча (15.15), саобраћа на релацији Београд Центар-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Београд Центар;

 

 • Воз број 8027 који по реду вожње саобраћа на релацији Батајница (14.50) - Овча (15.49), саобраћа на релацији Земун-Овча, a изостаје на релацији Батајница-Земун

 

 1. Релација „Овча - Батајница“

 

 • Воз број 8010 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (9.10) –Батајница (10.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8012, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (10.10) -Батајница(11.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8014, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (11.10) -Батајница (12.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 • Воз број 8016, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (12.10) -Батајница (13.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;  

 

 • Воз број 8018, који по реду вожње саобраћа на релацији Земун (13.23) -Батајница (13.40), неће саобраћати у наведеном периоду.

 

 • Воз број 8020, који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (13.10) -Батајница (14.09), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница.

 

 • Воз број 8022 , који по реду вожње саобраћа на релацији Овча (14.10) –Батајница (15.14), саобраћа на релацији Овча-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Батајница;

 

 

 1. Релација „Ресник - Земун“
 • Воз број 8311, који по реду вожње саобраћа на релацији Ресник (9.28) –Земун (10.04), саобраћа на релацији Ресник-Београд Центар, а изостаје на релацији Београд Центар-Земун; У дане викенда воз  број 8311 саобраћа на целом превозном путу без измене

 

 

Остали возови из система Бг:воз-а саобраћају по предвиђеном реду вожње.


Вести и сервисне информације


Галерија