Javna nabavka: Izrada geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa

U sklopu svojih aktivnosti na pribavljanju tehničke dokumentacije za linije metroa, JKP Beogradski metro i voz pokrenuo je zajedničku javnu nabavku za Izradu geotehničkog elaborata za drugu liniju i drugu fazu prve linije beogradskog metroa.
Cilj nabavke je da se dobiju inženjerskogeološki i geotehnički uslovi za potrebe izrade Idejnog projekata druge linije Beogradskog metroa i Idejnog projekta za drugu fazu prve linije metroa.

Više detalja o ovoj javnoj nabavci možete pogledati klikom na ovu liniju teksta.


Štampa