Delegacija JKP „Beogradski metro i voz“ u poseti Sinari – Ruska Federacija

Na poziv ruske kompanije Sinara Transport Machines – STM delegacija našeg preduzeća, na čelu sa direktorom Stankom Kantarom, boravila je u  Jekaterinburgu – Ruska Federacija od 20.06. do 22.06.2021. godine.

Cilj posete je bio da se upoznamo sa proizvodnim kapacitetom i mogućnostima fabrike URAL LOCOMOTIVES, koja je deo STM-a.

Rukovodstvo UL nam je prezentovalo istorijski razvoj fabrike, proizvodni program kao i pravce budućeg razvoja. Obilazak proizvodnih kapaciteta započet je u pripremnoj proizvodnji i halama za proizvodnju lokomotiva, a završen je u hali i pratećim objektima gde se radi montaža elektromotornih vozova  „Lastočka“, potencijalnih vozova za sistem BG:-voza. Videli smo sve faze proizvodnje elektromotornog voza  „Lastočka“  do montaže i ispitivanja svih podsistema.

U razgovorima, nakon obilaska, diskutovano  je o daljoj saradnji na projektu „Beogradski dijametri“.

 


Štampa