Aktuelni poremećaji u saobraćaju (27.01.2022.-28.01.2022.)

Obaveštavamo Vas da će od 27.1.2022. godine do 28.01.2022. godine, pored odobrenog zatvora koloseka u intervalu od 06.30 do 17.30 časova, biti odobren zatvor koloseka i u intervalu od 17.30 do 24.00 časova između stanica „Batajnica“ i „Beograd centar“, usled čega se menja se organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ.

 

Dana 27 i 28.01.2022.godine na relaciji  Batajnica - Ovča - Batajnica svakodnevno će se organizovati saobraćaj sledećih vozova i to:

 1. Relacija „Batajnica - Ovča“ž
 • Voz broj 28001, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (5.50) - Ovča (6.49), saobraća na celoj relaciji;

 

 • Voz broj 28009, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (7.50) - Ovča (08.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 28015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) - Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 28019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 28023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) -Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar.

 

 • Voz broj 28029, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (15.28) - Ovča (16.15), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Zemun-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 28037, koji do 4.2.2022.godine saobraća na relaciji Zemun (18.07) - Ovča (18.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Zemun-Beogard Centar;

 

 

 • Voz broj 28045, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (19.50)-Ovča (20.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

Navedeni vozovi saobraćaju u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju i to:

 

 • vozovi 28005, 28007, 28011, 28017, 28021, 28025, 28027, 28031, 28033, 28035, 28043 koji saobraćaju na relaciji Batajnica - Ovča izostaju na celom prevoznom putu;
 • voz 28003 koji saobraća na relaciji Zemun - Ovča izostaje na celom prevoznom putu;
 • vozovi 28013, 28039, 28041, 28047, 28049, 28051 koji saobraćaju na relaciji Batajnica - Zemun izostaju na celom prevoznom putu;

 

 1. Relacija „Ovča - Batajnica“

 

 • Voz broj 28002 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (7.10) –Batajnica (08.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 28010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) –Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 28014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) -Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 28020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) -Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 28024, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (15.10) -Batajnica (16.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 28032 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (17.10) –Batajnica (18.14) saobraća na na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 28038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.10) -Batajnica (20.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 28042, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (21.10) -Zemun (21.51), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;

 

 • Voz br.28332, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (20.55)-Zemun(21.37), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;

 

 

Navedeni vozovi će saobraćati u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju i to:

 

 • vozovi 28000, 28004, 28006, 28012, 28016, 28022, 28026, 28028, 28030, 28034, 28036, 28040 koji saobraćaju na relaciji Ovča - Batajnica izostaju na celom prevoznom putu;
 • voz 28008 koji saobraća na relaciji Ovča - Beograd Centar, izostaje na celom prevoznom putu;
 • voz 28018 koji saobraća na relaciji Zemun - Batajnica, izostaje na celom prevoznom putu;

 

 

Saobraćaj vozova na relaciji Resnik - Ovča - Resnik, Mladenovac - Ovča/Beograd Centar - Mladenovac, Lazarevac - Ovča/Beograd Centar - Lazarevac i Resnik - Beograd Centar - Resnik će se organizovati po materijalu reda vožnje, bez izmene, osim kod vozova br. 28309, br.28327 i br.27114 i to:

 

 1. Relacija „Resnik - Zemun“

 

 • Voz broj 28309, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) –Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;
 • Voz br.28327, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (18.29)-Zemun (19.04), saobraća na relaciji Resnik-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;  
 • Voz br.27114, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Lazarevac (18.55)-Zemun (20.29), saobraća na relaciji Lazarevac-Beograd, Centar a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun;  

 


Štampa