„Gradimo METROpolu“ - predstavljanje projekta izgradnje beogradskog metroa u petak na Mašinskom fakultetu

U petak, 22.12.2023. na Mašinskom fakultetu u 12.00 časova biće održana prezentacija projekta izgradnje beogradskog metroa „Gradimo METROpolu“ za studente i stručnu javnost. Događaj organizuje JKP „Beogradski metro i voz“ u saradnji sa Mašinskim fakultetom u cilju unapređenja struke, inovacija i tehnološkog razvoja i većeg uključivanja akademske zajednice u projekat izgradnje beogradskog metroa.

Beogradski metro i voz ovim nastavlja uspešnu saradnju sa fakultetima kroz niz događaja koji će biti organizovani u narednom periodu. Izgradnja metroa je dugoročan i kompleksan projekat koji podrazumeva podršku saradnika, stručnjaka, konsultanata i izvođača u različitim domenima i profesionalnim oblastima, posebno fakulteta i akademske zajednice. Uspostavljanje funkcionalnog beogradskog metroa jedan je od najvažnijih državnih projekata koji će značajno uticati ne samo na unapređenje  javnog transporta u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beograđana već i šire, na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva. Sve specifičnosti izgradnje metroa zahtevaju angažovanje obučenog kadra, kako tokom početne faze i same izgradnje i izvođenja radova, ali i kasnije za upravljanje i održavanje metro sistema. Za tok i kvalitetnu realizaciju je ključna uloga fakulteta i celokupnog obrazovnog sistema i uključivanje domaćeg znanja i stručnjaka. 


Štampa