Poseta Obrenovcu

Direktor JKP "Beogradski metro i voz", sa svojim saradnicima, na poziv predstavnika Gradske opštine Obrenovac, je dana 22.07.2020. godine prisustvovao sastanku sa predsednikom Gradske opštine i predstavnicima grada Obrenovca, u cilju definisanja početnih koraka za povezivanje Obrenovca sa Beogradom, gradskom železnicom - BGvozom. Tom prilikom izvršen je obilazak predložene lokacije početne stanice u Obrenovcu.

 


Štampa