Планови развоја БГ:воза

Мастер планом саобраћаја у Београду, документом који је усвојила Скупштина града Београда, дефинисане су трасе будуће две линије метроа и четири линије градске железнице – БГ:воза.

Планиране линије БГ:воза су:

Линија 1: Батајница – Београд Центар – Овча, дужине 31,5 km

Планом су предвиђене нове станице/стајалишта: Батајница Исток, Булевар Уметности Сајам. Предвиђени су и нови инфраструктурни капацитети.

Линија 2: Београд Центар – Ресник – Београд Центар, дужине 11,9 km

Планом је предвиђена нова станица/стајалиште Кошутњак.

Линија тренутно саобраћа на релацији Овча - Ресник - Овча, дужине 23km, до успостављања линије 3.

Линија 3: Макиш - Раковица - Карабурма - Макиш, дужине 13,7 km

Планом су предвиђене нове станице/стајалишта: Макиш, Водоводска, Кошутњак, и Карабурма. Станица/стајалиште Кошутњак се поклапа са Линијом 2. Предвиђени су и нови инфраструктурни капацитети.

Линија 4: Нови Београд – Аеродром Никола Тесла - Национални стадион - Нови Београд, дужине 23,5 km

Планом су предвиђене нове станице/стајалишта: Макиш, Водоводска, Кошутњак, и Карабурма. Станица/стајалиште Кошутњак се поклапа са Линијом 2. Предвиђени су и нови инфраструктурни капацитети.


Штампа