Планови развоја београдског метроа

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планиране четири линије БГ воза планирано је и повезивање општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом.  Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђено да град Београд равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Историјат

1912.


ЕЛЕКТРИЧНИ ТРАМВАЈ

Почетком XX столећа електрични трамвај чинио је осовину градског превоза у Београду, а мрежа се непрестано ширила и унапређивала пратећи развој града.

Пројекти у току

Документација коју спроводе друга јавна предузећа, а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Завршени пројекти

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

Поткатегорије


Вести и сервисне информације


Галерија