Пројекти у току

На делу железничке пруге између станица Београд Центар и Стара Пазова, од дана 25. јула 2018. године, почели су радови на реконструкцији постојећих и на изградњи нових инфраструктурних капацитета који битно утичу на начин организовања и регулисања саобраћаја возова. Планирано је да ови радови трају 36 месеци, током којих се, осим планираних интервалних затвора, неће обустављати саобраћај возова на наведеном делу пруге.


На овој деоници саобраћај возова ће се организовати само у времену од 05:00 сати до 22:00 сати. У времену од 22:00 сати да раних јутарњих сати односно до 05:00 сати неће саобраћати возови на овом делу железничке пруге.
Реконструкцијом и модернизацијом деонице Београд Центар - Стара Пазова обухваћена је реализација пројекта изградње нових стајалишта за потребе градско - приградског саобраћаја:

  • стајалиште Алтина, које се налази између станица Земун и Земунско Поље,
  • стајалиште Камендин, које се налази између станица Земунско Поље и Батајница,
  • као и измештање стајалишта Тошин Бунар на нову локацију, односно на око 200 метара пре постојећег, у циљу повећања безбедности путника.

Пројектом су предвиђени и радови на објектима, и то:
• изградња нових станичних зграда у станицама Земун и Батајница,
• реконструкција и обнова постојећих станичних зграда у станицама Земунско Поље,
• обнова или реконструкција постојећих и изградња нових перона са одговарајућим везама, опремом и садржајима.

У станици Нови Београд је планирано коришћење постојећег објекта до изградње нове станичне зграде, која ће бити предмет посебног пројекта.
Обнова или реконструкција постојећих и изградња нових перона и садржаја везаних за пероне подразумева следеће:
• у свим станицама и стајалиштима, уз колосеке намењене за пријем и отпрему возова за превоз путника, пројектовани су перони са потходницима,
• на перонима је предвиђена изградња типских надстрешница,
• у циљу контроле приступа на пероне предвиђено је постављање баријера у свим службеним местима на подручју београдског железничког чвора,
• у складу са захтевима за обезбеђивање приступачности за лица са смањеном мобилношћу, у службеним местима су пројектоване рампе, док су лифтови пројектовани у станицама Земун, Земун Поље, Батајница као и на стајалишту Тошин Бунар.
У свим станицама и стајалиштима је предвиђена уградња опреме за информисање и усмеравање кретања.

„Инфраструктура железнице Србије“ 15. маја 2019. године, у железничкој станици Умчари почела је реконструкцију пруге Јајинци – Мала Крсна и железничке станице Мала Крсна, на међународном железничком Коридору 10 кроз Србију. Предвиђени рок завршетка радова је 450 дана.
Због извођења радова на делу пруге Јајинци-Мала Крсна, комплетан саобраћај возова на прузи Београд-Ниш, је организован железничком пругом Велика Плана-Младеновац-Београд, тако да саобраћај возова из система БГ:воз неће бити у пуном капацитету од 01.2019. године, већ по завршетку ових радова очекујемо већи број полазака на деоници Младеновац-Београд центар.


Штампа