Потписан Уговор о услугама ране операторске помоћи за аутоматизовани метро систем у Београду са француском компанијом „RATP Developpement S.A.“

Уговор о услугама ране операторске помоћи са француском компанијом „RATP Dev“ потписан је 13.01.2023. Сарадња за три линије метро система у Београду, који ће бити пуштен у рад 2028. године ће трајати једну годину, уз могућност продужења за још једну годину. Од 1. марта 2023. године „RATP Dev“ помагаће Секретаријату за јавни превоз Града Београда и предузећу „Београдски метро и воз“ тако што ће, примењујући своје искуство и стручност међународног оператера, анализирати функционалну фазу пројекта и спецификацију метро система на основу чега ће давати савете. Посебна пажња биће усмерена на искуство путника, безбедност, концепте управљања, одржавања и оптимизацију трошкова.

Делегација ЈКП „Београдски метро и воз“ у посети Чешкој

На позив чешке компаније „Шкода транспорт а.с.“ представници предузећа „Београдски метро и воз“, посетили су једног од најстаријих светских произвођача транспортних средстава. Шкода транспорт a.с. производи и развија електрична шинска возила за градски и железнички транспорт.

Пословна конференција : Климатски неутрални и паметни градови

У Француској амбасади одржала се пословна конференција на тему „Климатски неутрални и паметни градови". Конференција, у организацији Француско-српске привредне коморе (CCIFS) у сарадњи са Амбасадом Француске у Србији, прва је у низу догађаја пројекта The quest for net Zero  покренутог на иницијативу CCIFS клуба за одрживи развој, а у контексту усклађивања српске привреде са Зеленом агендом ЕУ.

Потписан Меморандум о разумевању са француском компанијом RATP Group

14.06.2022. потписан је Меморандум о разумевању са француском компанијом RАТP Group у коме је изражена жеља да ова реномирана компанија постане "рани оператер" београдског метроа.

Истражне пијезометарске бушотине на локацији будуће станице у Устаничкој улици

Дана 31.01.2022. године одржано је предавање од стране Др. Драгане Савић, дипл.инж.геологије из фирме GEOING-group ђацима геолошке и хидрометеоролошке школе Милутин Миланковић. Том приликом ђацима је ближе представљен рад бушаће гарнитуре, начин картирања језгра бушотине, као и сам Пројекат Линије 2 београдског метрoa.


Вести и сервисне информације


Галерија