Завршени пројекти

Документација која је припремљена а која ће бити основ за даљу разраду техничке документације за пројектовање и изградњу метроа у Београду.

План генералне регулације Шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система – Геодетске подлоге, носилац посла: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, новембар 2019. године

Предмет овог пројекта је било потпуно ново геодетско снимање за израду ажурног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система - геодетске подлоге у размери 1:1000.

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда

Мастер план саобраћајне инфраструктуре Београда – смарт план 2021/2027/2033 у ПДФ формату можете погледати/преузети на овој адреси http://www.beograd.rs/lat/gradske-aktuelnosti/1737205-master-plan-saobracajne-infrastrukture-beograda---smart-plan-2021-2027-2033/

Циљ овог пројекта је имплементација приступа одрживог развоја саобраћаја у граду и ажурирање претходног Смартплан-а из 2009. године, како би се приказале тренутне тенденције у путовањима, а у складу са конурбацијом и дугорочном визијом развоја и раста до 2033. године, која је договорена уз консултације са општинама и другим различитим носиоцима јавног и индивидуалног интереса. Фокус студије биће припрема и евалуација сценарија за различите видове јавног превоза (метро/трамвај/тролејбус/приградски воз/наменски паркинг “паркирај и вози се”) као и развој краткорочних, средњерочних и дугорочних стратегија које узимају у обзир економске, финансијске, техничке, социјалне аспекте, као и аспекте заштите животне средине.

Мастер планом саобраћаја у Београду – Смартплан из 2017. године, који је усвојила Скупштина града Београда прелиминарно су дефинисане трасе будуће две линије метроа, као и 4 линије у систему БГ:Воз са свим припадајућим инфраструктурним капацитетима.

Претходна студија оправданости са Генералним пројектом, носилац посла: Секретаријат за инвестиције, Градска управа Града Београда (израдила пројектантска кућа „EGIS Rail“, мај 2019. године)

Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом дефинисане су трасе метро линија 1 и 2 у Београду:

Линија 1: Железник – Ранжирна станица – Макиш – Жарково/Беле воде – Трговачка – Пожешка - Пијаца Баново Брдо – Мост на Ади – Сајам – Газела – Палата Правде – Савски трг – Трг републике – Француска – Лука Београд – Дунав станица – Панчевачки мост – Железничка станица „Карабурма“ – Диљска – Вишњичка – Миријевски булевар – Седма Београдска гимназија – Миријево, укупне дужине 21,3км са 23 станица.

Линија 2: Железничка станица Земун – Нови новосадски пут – Филипа Вишњића – Стадион Земун – Сењски трг – Александра Дубчека – Општина Нови Београд – Меркатор – Арена – Сава Центар – Савски трг – Мањеж – Макензијева – Јужни булевар – Шуматовачка – Војислава Илића – Цветкова пијаца – Мите Ружића – Устаничка – Миријево, укупне дужине 19,2 км, са 20 станица.

 


Штампа