План јавних набавки

 

Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2024. годину

Прва измена и допуна плана јавних набавки за 2024. годину

План јавних набавки за 2024. годину


Четврта измена и допуна плана јавних набавки за 2023. годину

Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2023. годину

Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2023. годину

Прва измена и допуна плана јавних набавки за 2023. годину

План јавних набавки за 2023. годину


Четврта измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину

Трећа измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину

Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2022. годину

Првa изменa плана јавних набавки за 2022. годину

Годишњи план јавних набавки за 2022. годину


Друга измена и допуна плана јавних набавки за 2021. годину

Прва измена и допуна плана јавних набавки за 2021. годину

План јавних набавки за 2021. годину


Измена плана јавних набавки за 2020. годину

План јавних набавки за 2020. годину