Пројекти у току

На делу железничке пруге између станица Београд Центар и Стара Пазова, од дана 25. јула 2018. године, почели су радови на реконструкцији постојећих и на изградњи нових инфраструктурних капацитета који битно утичу на начин организовања и регулисања саобраћаја возова. Планирано је да ови радови трају 36 месеци, током којих се, осим планираних интервалних затвора, неће обустављати саобраћај возова на наведеном делу пруге.

Завршени пројекти

На делу железничке пруге између станица Београд Центар и Стара Пазова, од дана 25. јула 2018. године, извођени су радови на реконструкцији постојећих и на изградњи нових инфраструктурних капацитета који битно утичу на начин организовања и регулисања саобраћаја возова.


Током реконструкције и модернизације деонице Београд Центар - Стара Пазова изграђена су и нова стајалишта за потребе градско - приградског саобраћаја:

  • стајалиште Алтина, које се налази између станица Земун и Земунско Поље,

  • стајалиште Камендин, које се налази између станица Земунско Поље и Батајница,

  • извршено је измештање стајалишта Тошин Бунар на нову локацију, односно на око 200 метара пре постојећег, у циљу повећања безбедности путника.

Завршени су радови на објектима, и то:

  • изграђена је нова станична зграда у станицама Земун и Батајница,
  • реконструисана је и обновљена постојећа станична зграда у станици Земунско Поље,
  • обновљени су и реконструисани постојећи и изграђени нови перони са одговарајућим везама, опремом и садржајима.

Завршена је обнова или реконструкција постојећих и изградња нових перона и садржаја везаних за пероне која подразумева следеће:

  • у свим станицама и стајалиштима, уз колосеке намењене за пријем и отпрему возова за превоз путника, пројектовани су перони са потходницима,
  • на перонима су изграђене типске надстрешнице,
  • у циљу контроле приступа на перонима су постављене баријере у свим службеним местима на подручју београдског железничког чвора,
  • у складу са захтевима за обезбеђивање приступачности за лица са смањеном покретљивошћу, у службеним местима су пројектоване рампе, док су лифтови пројектовани у станицама Земун, Земунско Поље, Батајница. Нови Београд као и на стајалишту Тошин Бунар.

У свим станицама и стајалиштима је уграђена опрема за информисање и усмеравање кретања.

Железничка пруга Београд Центар - Нови Сад пуштена је у саобраћај у марту 2022. године.


Вести и сервисне информације


Галерија