Почетак извођења геолошких истражних радова

Дана 29.3.2021 год. започета је реализација Пројекта геотехничких истраживања за израду Елабората о геотехничким условима изградње за потребе Идејног Пројекта за изградњу прве фазе прве линије београдског метроа, сходно Решењу о одобрењу примењених инжењерскогеолошких истраживања Министарства Рударства и енергетике. 

Решење можете преузети кликом на ову линију текста.

Радови су почели истражним бушењем на будућој станици Беле воде. Радове изводи Конзорцијум који чине Хидрозавод дтд Нови Сад, Geoing Group, Геомаг, Рударски Институт Земун, Институт за рударстви и металургију Бор.

 

Рад у ноћним условима на Макишу

 

Уградња пијазометара на Макишу

 


Штампа