Aktuelni poremećaji u saobraćaju (27.01.2022.-28.01.2022.)

Aktuelni poremećaji u saobraćaju

Obaveštavamo Vas da će od 27.1.2022. godine do 28.01.2022. godine, pored odobrenog zatvora koloseka u intervalu od 06.30 do 17.30 časova, biti odobren zatvor koloseka i u intervalu od 17.30 do 24.00 časova između stanica „Batajnica“ i „Beograd centar“, usled čega se menja se organizacija saobraćaja vozova iz sistema BG:VOZ.

 

Dana 27 i 28.01.2022.godine na relaciji  Batajnica - Ovča - Batajnica svakodnevno će se organizovati saobraćaj sledećih vozova i to:

  1. Relacija „Batajnica - Ovča“ž

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navedeni vozovi saobraćaju u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju i to:

 

 

  1. Relacija „Ovča - Batajnica“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navedeni vozovi će saobraćati u sve dane u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju i to:

 

 

 

Saobraćaj vozova na relaciji Resnik - Ovča - Resnik, Mladenovac - Ovča/Beograd Centar - Mladenovac, Lazarevac - Ovča/Beograd Centar - Lazarevac i Resnik - Beograd Centar - Resnik će se organizovati po materijalu reda vožnje, bez izmene, osim kod vozova br. 28309, br.28327 i br.27114 i to:

 

  1. Relacija „Resnik - Zemun“

 

 

Štampa