Aktuelni poremećaji u saobraćaju (5.11.2021. - 11.12.2021)

U periodu od 5.11.2021. do 11.12.2021. zbog izvođenja završnih građevinskih radova na izgradnji deonice brze pruge Beograd Centar - Stara Pazova saobraćaju sledeći vozovi iz sistema Bg:voz-a na relaciji Batajnica - Ovča - Batajnica:

 

 1. Relacija „Batajnica - Ovča“

 

 • Voz broj 8001, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (5.50) - Ovča (6.49), saobraća na celoj relaciji;

 

 • Voz broj 8009, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (7.50) - Ovča (08.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8015, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (9.50) - Ovča (10.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8019, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (11.50)-Ovča (12.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8023, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (13.44) -Ovča (14.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar.

 

 • Voz broj 8029, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Zemun (15.28) - Ovča (16.15), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Zemun-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8037, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (17.50) - Ovča (18.49), saobraća na celoj relaciji;

 

 • Voz broj 8045, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (19.50)-Ovča (20.49), saobraća na relaciji Beograd Centar-Ovča, a izostaje na relaciji Batajnica-Beograd Centar;

 

 • Voz broj 8039, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Batajnica (18.19 ) - Zemun (18.36), saobraća na celoj relaciji;

 

 

Navedeni vozovi će saobraćati svim danima u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju.

 

 1. Relacija „Ovča - Batajnica“

 

 • Voz broj 8000 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (6.10) –Batajnica (07.09), saobraća na relaciji Ovča-Zemun, a izostaje na relaciji Zemun-Batajnica;

 

 • Voz broj 8002 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (7.10) –Batajnica (08.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8010 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (9.10) –Batajnica (10.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8014, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (11.10) -Batajnica (12.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica;

 

 • Voz broj 8020, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (13.10) -Batajnica (14.09), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 8024, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (15.10) -Batajnica (16.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 8030 , koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (16.30) –Batajnica (17.47), saobraća celoj relaciji;

 

 • Voz broj 8038, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (19.10) -Batajnica (20.14), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Batajnica.

 

 • Voz broj 8042, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (21.10) -Zemun (21.51), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun.

 

 • Voz broj 8332, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Ovča (20.55) -Zemun (21.37), saobraća na relaciji Ovča-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun.

 

 

Navedeni vozovi će saobraćati svim danima u nedelji, dok ostali vozovi na relaciji Batajnica - Zemun - Ovča ne saobraćaju.

 

 

 1. Relacija „Resnik - Zemun“

 

 • Voz broj 8311, koji po redu vožnje saobraća na relaciji Resnik (9.28) –Zemun (10.04), saobraća na relaciji Resnik-Beograd Centar, a izostaje na relaciji Beograd Centar-Zemun.

 

 

Saobraćaj vozova na relaciji Resnik - Ovča - Resnik, Mladenovac - Ovča/Beograd Centar - Mladenovac, Lazarevac - Ovča/Beograd Centar - Lazarevac i Resnik - Beograd Centar - Resnik saobraćaju bez izmene.


Štampa