JKP „Beogradski metro i voz“ o saradnji sa Univerzitetom Union Nikola Tesla

Stručni tim JKP „Beogradski metro i voz“ predvođen direktorom Andrejom Mladenovićem sastao se sa rukovodstvom Univerziteta Union Nikola Tesla, rektorom prof. dr Novicom Staletovićem i dekanom Fakulteta za graditeljski menadžment ovog Univerziteta prof. dr Suzanom Koprivicom.

Sastanak je bio posvećen mogućnostima za razvoj zajedničkih aktivnosti, kao i dogovoru o pristupanju Sporazumu o saradnji. U prethodnom periodu preduzeće je obnovilo i potpisalo nove Sporazume o saradnji u cilju aktivnog učešće studenata i nastavnog osoblja u projektu izgradnje beogradskog metroa sa: Rudarsko-geološkim, Arhitektonskim, Saobraćajnim, Mašinskim, Pravnim i Elektrotehničkim fakultetom, Fakultetom organizacionim nauka i Fakultetom primenjenih umetnosti, a Union Nikola Tesla će biti prvi privatni fakultet koji će se pridružiti ovoj inicijativi.


Osnovna svrha Sporazuma je veće angažovanje i uključivanje akademske zajednice, domaćih stručnjaka i domaćeg znanja u ovaj projekat od nacionalne važnosti koji će značajno doprineti poboljšanju javnog transporta i mobilnosti u srpskoj prestonici, ali i šire, društveno–ekonomskom i tehnološkom razvoju čitavog društva. Dogovoreno je da će potpisivanje ovog dokumenta i prezentacija projekta izgradnje beogradskog metroa na Unionu Nikola Tesla biti održani početkom nove akademske godine 2024/25, tokom oktobra ove godine.

 


Štampa