Gradimo METROpolu“ - predstavljanje projekta izgradnje beogradskog metroa u utorak na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

U utorak, 28.05.2024. godine na Elektrotehničkom fakultetu biće održana prezentacija projekta izgradnje beogradskog metroa „Gradimo METROpolu“, za studente i stručnu javnost.

Događaj će otvoriti dekan ETF-a dr Dejan Gvozdić, nakon čega će direktor JKP “Beogradski metro i voz” Andreja Mladenović govoriti o osnovama projekta izgradnje beogradskog metroa, a Predrag Urošević, direktor Sektora za elektrotehničke poslove iz JKP „Beogradski metro i voz“ će studentima izložiti kratak prikaz elektrotehničkih sistema sa posebnim osvrtom na specifičnosti u vezi sa beogradskim metroom.

„Gradimo METROpolu“ organizuje JKP „Beogradski metro i voz“ u cilju unapređenja struke, inovacija i tehnološkog razvoja i većeg uključivanja akademske zajednice u projekat izgradnje beogradskog metroa. Pored niza organizovanih događaja na fakultetima poput Mašinskog, Arhitektonskog, Saobraćajnog, Pravnog i mnogih drugih, ovim preduzeće nastavlja aktivnosti i podsticanje saradnje sa fakultetima. Izgradnja metroa je dugoročan i kompleksan projekat koji podrazumeva podršku saradnika, stručnjaka, konsultanata i izvođača u različitim domenima i profesionalnim oblastima, posebno fakulteta i akademske zajednice.

Uspostavljanje funkcionalnog beogradskog metroa jedan je od najvažnijih državnih projekata koji će značajno uticati ne samo na unapređenje javnog transporta u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beograđana već i šire, na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva. Sve specifičnosti izgradnje metroa zahtevaju angažovanje obučenog kadra, kako tokom početne faze i same izgradnje i izvođenja radova, tako i kasnije, za upravljanje i održavanje sistema. Za tok i kvalitetnu realizaciju ključna je uloga fakulteta i celokupnog obrazovnog sistema i uključivanje domaćeg znanja i stručnjaka u ovaj projekat. U narednom periodu JKP „Beogradski metro i voz“ planira uspostavljanje saradnje i prezentacije na Biološkom i Ekonomskom fakultetom Univerziteta u Beogradu.


Štampa