Održane radionice za pripremu dokumentacije za Ugovor za izgradnju i isporuku voznih sredstava za prvu fazu linije 1 metroa

Prve u nizu radionica u okviru pripreme neophodne prateće dokumentacije za potpisivanje Ugovora za izgradnju i isporuku voznih sredstava za prvu fazu linije 1 metro sistema u Beogradu održane su tokom prethodna dva dana u JKP „Beogradski metro i voz“ sa partnerima iz francuske kompanije Alstom.

Tokom prvog ciklusa radionica vršeno je usaglašavanje tehničkih detalja u vezi sa budućim funkcionisanjem sistema. Radionici su prisustvovali i projektantski tim angažovan za izradu idejnog projekta beogradskog metroa, francusko preduzeće Ežis rejl i predstavnici konzorcijuma dve evropske kompanije, nemačkog Dojče Bana i francuske Sistre, kao projektnih menadžera prve linije i depoa za beogradski metro.
Alstom je renomirana kompanija, prisutna u Srbiji više od 10 godina, i nudi širok spektar opreme i usluga, od izgradnje brzih vozova, metroa, tramvaja i e-autobusa do integrisanih sistema, infrastrukture, signalizacije i rešenja za digitalnu mobilnost. JKP „Beogradski metro i voz“i Sekretarijat za javni prevoz grada Beograda sa Alstomom su početkom marta ove godine već potpisali Ugovor o pružanju usluga kroz koji će biti pripremljena dokumentaciju u vezi metro sistema kao celine, od značaja najpre za izgradnju depoa, a zatim i za izgradnju cele linije 1 metroa. Ovaj dokument predstavlja i pripremu za glavni ugovor kroz koji će Alstom izvršiti projektovanje, izgradnju i puštanje u rad transportnih sistema beogradskog metroa.


Štampa