Pravni fakultet i „Beogradski metro i voz“ potpisali Sporazum o saradnji

Dekan Pravnog fakulteta prof. dr Zoran Mirković i direktor JKP „Beogradski metro i voz“ juče su potpisali Sporazum o saradnji kojim su formalizovani modaliteti učešća ove akademske institucije u projektu izgradnje beogradskog metroa.

Ovim se nastavlja inicijativa za razvoj okvira saradnje koji je potpisivanjem Sporazuma od 2019. već uspostavljen sa više beogradskih fakulteta prvenstveno iz oblasti tehničkih nauka. Osnovni cilj dokumenta je unapređenje struke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju. Potpisivanju su prisustvovali prodekan za nastavu Pravnog fakulteta prof. dr Bojan Milisavljević i Ombudsman Grada Beograda Miljko Valjarević i stručni tim JKP „Beogradski metro i voz“.

A. Mladenović ovom prilikom istakao je važnost aktivnog uključivanja Pravnog fakulteta u projekat izgradnje beogradskog metroa, posebno u delu pravne ekspertize, kao vodeće akademske zajednice u našoj zemlji u ovoj oblasti. „Do sada smo Sporazum o saradnji potpisali sa 10 fakulteta pretežno prirodnih nauka, međutim, projekat podrazumeva i značajan obim posla u pravnoj oblasti. Kao primer, ugovori koje naše preduzeće zaključuje sa inostranim partnerima su po pravilima FIDIC-a. Ovi ugovori se sve više koriste na internacionalnim projektima, a  jako mali broj pravnika se bavi njihovim zaključenjem i praćenjem. Projektu su potrebni domaći stručnjaci i domaće znanje i zato je veoma značajna saradnja sa Pravnim fakultetom“.

Dekan Z. Mirković naveo je da postoji više katedri na Pravnom fakultetu koje mogu odmah aktivno da se uključe i da su njihovi stručnjaci vrlo zainteresovani da doprinesu razvoju, kako ističe „jednog od trenutno najvećih i najznačajnijih infrastrukturnih projekata u našoj državi. Predlažemo da prvu prezentaciju projekta izgradnje beogradskog metroa za studente i stručnjake sa našeg fakulteta organizujemo početkom drugog semestra, tokom februara 2024. Važno je da prvo detaljno informišemo stručnu javnost o dometima projekta, ali i o koristima i efektima koje će izgradnja metroa imati ne samo za Beograđane, već i šire, na društveno-ekonomski razvoj celog društva“. Delegacija Pravnog fakulteta napomenula je i mogućnost novog multidisciplinarnog master programa koji bi mogao da se osmisli sa fakultetima relevantnim za projekat, kao što su npr. Građevinski, Arhitektonski fakultet, itd. Ovaj master program bi mogao da bude privlačan i koristan studentima za sticanje praktičnih i primenjivih znanja.  


Štampa