FON - konkretnim programom za aktivno učešće u projektu izgradnje beogradskog metroa

Dekan Fakulteta organizacionih nauka (FON), prof. dr Milan Martić i prodekani FON-a za strateški razvoj i saradnju sa kompanijama prof. dr Marko Mihić i za digitalni razvoj prof. dr Dušan Barać sastali su se juče sa stručnim timom JKP „Beogradski metro i voz“ predvođen direktorom Andrejom Mladenovićem. Sastanak je organizovan povodom razvoja konkretnih aktivnosti u okviru postojećeg Sporazuma o saradnji između ove akademske institucije i Beogradskog metroa i voza. Beogradski metro i voz ovim nastavlja niz sastanaka i dodatni razvoj formalnog okvira saradnje koji je potpisivanjem Sporazuma od 2019. već uspostavljen sa više beogradskih fakulteta iz oblasti prvenstveno tehničkih nauka.

A. Mladenović predstavio je projekat izgradnje metroa, navodeći da je ovo dugoročan i kompleksan projekat koji podrazumeva podršku saradnika, stručnjaka, konsultanata i izvođača u različitim domenima i profesionalnim oblastima, posebno ističući ulogu fakulteta i akademske zajednice. „Metro je projekat koji se neće zaustaviti sa izgradnjom prve, druge, pa ni treće planirane linije i svuda gde se grade novi metro sistemi ovaj proces prati dinamiku i razvoj grada. Kako se gradovi šire i razvijaju, dograđuje se i metro i tako će biti i kod nas. Veoma je važno da se pored učešća stranih partnera u ovaj državni projekat uključi što veći broj domaćih stručnjaka i domaće znanje. Pored tehničkih fakulteta, FON vidimo kao značajnog saradnika u projektu, posebno u domenu menadžmenta, organizacije i informatike“, naveo je direktor preduzeća.

Dekan M. Martić i delegacija FON-a istakli su multidisciplinarnost ovog fakulteta i da već postoji nekoliko katedri koje mogu da se aktivno uključe svojim nastavnim programima u projekat, posebno u delu informacionih sistema i razvoja BIM platforme. Predloženi su novi modaliteti saradnje i u okviru studentskih praksi i šire promocije izgradnje beogradskog metroa, kao i mogućnosti dvostrane saradnje i usavršavanja kroz više kratkih ciklusa obrazovanja ne samo za studente fakulteta već i za zaposlene u preduzeću. Navedena je i mogućnost aktivnog učešća studenata i stručnjaka sa FON-a koji se bave podacima i projektovanjem, informacionim tehnologijama i razvojem softverskih rešenja. U zaključcima sastanka učesnici su se složili i da je, pored svega navedenog, veoma važno i egzaktno definisanje i sprovođenje strateške komunikacije sa građanima, od početka samog projekta kako bi javnost pravovremeno bila informisana i upućena u sve faze izgradnje metroa, te da će FON svojom ekspertizom doprineti i u ovom delu.

Dogovoreno je da će prva serija prezentacija projekta izgradnje beogradskog metroa za studente i stručnjake na FON-u biti organizovana od početka marta sledeće godine, u skladu sa programskom šemom fakulteta.


Štampa