IZGRADNJA METROA JE ŠANSA ZA SVE! Prezentacija projekta na Mašinskom fakultetu

Prezentacija projekta izgradnje beogradskog metroa „Gradimo METROpolu“ održana je danas na Mašinskom fakultetu za studente i stručnu javnost, u cilju većeg uključivanja akademske zajednice u projekat izgradnje beogradskog metroa.

Dekan Mašinskog fakulteta u Beogradu prof. dr Vladimir Popović je istakao da je izgradnja metroa najvažniji i najveći projekat u Srbiji. Mašinski fakultet u njemu vidi svoju šansu, jer ne postoji segment u kom mašinci nisu uključeni, pre svega se tu misli na železničko mašinstvo, ali i ostale katedre na Mašinskom fakultetu. Dekan dodaje da je građenje metroa sveobuhvatan proces te da je neophodno da svi resursi budu raspoloživi, da se radi zajedničkim snagama i da na posletku svi budemo zadovoljni urađenim!

Direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Andreja Mladenović kaže da su mašinske oblasti uključene u projektovanje, pripremnu fazu ali i samu gradnju metroa. Ističe da za razliku od drugih zemalja u kojima su u ovakve projekte dosta uključeni strani eksperti, u Srbiji postoji plan da se u izgradnju metora uključe mladi stručnjaci, srpska pamet, da kroz projekat, gradimo i naše stručnjake, a da su već utvrđeni koraci saradnje sa fakultetom.

Usledila je i prezentacija, gde su studenti mogli bolje da se upoznaju sa samim projektom. Direktor je pozvao studente zajedno sa profesorima na konkretnu saradnju kroz rad u svim fazama, jer je, kako kaže gospodin Mladenović, izgradnja metroa velika šansa za sve!

JKP „Beogradski metro i voz“ ovim nastavlja uspešnu saradnju sa fakultetima i nastavlja da organizuje prezentacije projekta izgradnje beogradskog metroa „Gradimo METROpolu“ za studente i stručnu javnost.


Štampa