Arhitektonski fakultet potpisaće Sporazum o saradnji sa JКP „Beogradski metro i voz“

Stručni tim predvođenom direktorom JКP „Beogradski metro i voz“ Andrejom Mladenovićem i Marko Stojčić, glavni urbanista Grada Beograda sastali su se juče sa dekanom prof. dr Vladimirom Lojanicom i delegacijom Arhitektonskog fakulteta. Sastanak je organizovan povodom uspostavljanja formalnog okvira saradnje i potpisivanja Sporazuma između ove akademske institucije i Beogradskog metroa i voza.

Beogradski metro i voz ovim nastavlja niz sastanaka i dodatni razvoj formalnog okvira saradnje koji je potpisivanjem Sporazuma od 2019. već uspostavljen sa više beogradskih fakulteta iz oblasti prirodnih nauka. Na sastanku je dogovoreno da će i Arhitektonski fakultet pristupiti Sporazumu u cilju unapređenja struke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju.
Prof. dr Lojanica istakao je važnost aktivnijeg uključivanja profesora, stručnog osoblja i studenata sa Arhitektonskog fakulteta, u domenima svoje struke, u projekat izgradnje beogradskog metroa. „Za sve nas koji živimo ovde značajno je da budemo deo ovog projekta. Takođe, veoma je važno da se iskoriste fakultetski resursi i tokom gradnje, ali i za enterijerska, eksterijerska i druga rešenja u kasnijim fazama. Stručnjaci sa našeg fakulteta su pobedili na konkursu za idejno rešenja dizajna stanica prve faze Linije 1 beogradskog metroa i to je samo jedan od primera i pokazatelja u kom pravcu treba da se razvija saradnja. Studentske prakse isto mogu da budu vrlo koristan modalitet saradnje. Arhitektonski fakultet je multidisciplinaran i interdisciplinaran i praktične vežbe i rad su vrlo značajni u našem obrazovnom programu. I konačno, smatram da je za uspeh i unapređenje ovako kompleksnog i obimnog državnog projekta naša profesionalna dužnost da budemo uključeni i da sarađujemo.“
M. Stojčić naveo je ovom prilikom da su projektna rešenja prve i druge linije metroa potpuno prilagođene i uklopljene sa potrebama građana, urbanističkim planovima i mogućnostima Beograda, te da će se izgradnjom metroa uspostaviti potpuno integrisani transportni sistem u našem glavnom gradu. „Pošto i sam potičem sa Arhitektonskog fakulteta, siguran sam da će formalizovanje saradnje sa Beogradskim metroom i vozom značajno uticati na kvalitet realizacije projekta. Neophodno je da se u projekat uključe naši stručnjaci i naše znanje“, dodao je Stojčić.


A. Mladenović izrazio je zadovoljstvo postignutim dogovorom o potpisivanju Sporazuma o saradnji sa Arhitektonskim fakultetom. Podsetio je ovom prilikom da je izgradnja metroa dugoročan i kompleksan projekat koji podrazumeva podršku saradnika, stručnjaka, konsultanata i izvođača u različitim domenima i profesionalnim oblastima, posebno ističući ulogu fakulteta i akademske zajednice. „Uspostavljanje funkcionalnog beogradskog metroa jedan od najvažnijih državnih projekata koji će značajno uticati ne samo na unapređenje javnog transporta u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beograđana već i šire, na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva. Sve specifičnosti izgradnje metroa zahtevaju angažovanje obučenog kadra, kako tokom početne faze i same izgradnje i izvođenja radova, ali i kasnije za upravljanje i održavanje metro sistema i tu vidimo ključnu ulogu uključivanja Vašeg fakulteta, ali i celokupnog obrazovnog sistema“, zaključio je Mladenović.
Na sastanku su utvrđeni prvi konkretni koraci saradnje, nakon potpisivanja Sporazuma i dogovoreno održavanje stručnih prezentacija i predavanja o projektu izgradnje beogradskog metroa za studente i saradnike Arhitektonskog fakulteta.

 


Štampa