Mašinski fakultet nastavlja da podržava projekat izgradnje beogradskog metroa

Dekan prof. dr Vladimir Popović i bord profesora sa Mašinskog fakulteta ugostili su u petak, 24. novembra stručni tim JКP „Beogradski metro i voz“, predvođen direktorom Andrejom Mladenovićem, povodom dogovora o razvoju podrške fakulteta projektu izgradnje beogradskog metroa.

Ovim se nastavlja niz sastanaka preduzeća sa vodećim akademskim institucijama u oblasti tehničkih nauka sa osnovnim ciljem jačanja konkretnih aktivnosti u okviru sprovođenja Sporazuma o saradnji. Ovaj Sporazum je od 2019. uspostavljen sa Mašinskim i nekoliko drugih beogradskih fakulteta zarad unapređenja struke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju.


Prof. dr V. Popović predstavio je, na početku sastanka, bogat istorijat Mašinskog fakulteta i istakao čitav niz aktivnosti i saradnju koje ova institucija ima sa različitim zainteresovanim javnostima. „Spremni smo da svojom ekspertskom i akademskom podrškom i na dalje doprinosimo efikasnom i konstruktivnom razvoju projekta izgradnje metroa, svesni da je to trenutno jedan od najvažnijih i najvećih infrastrukturnih projekata u našoj zemlji. Mašinski fakultet ima Кatedru za šinska vozila, a ovo je pravi momenat za razvoj novih nastavnih programa u vezi sa metro sistemima. Takođe, možemo da doprinesemo i kroz osmišljavanje programa, pored fakultetskog i za srednjoškolski obrazovni sistem, posebno kada je u pitanju Srednja železnička škola. Za ovako kompleksan i obiman projekat veoma je važno da postoji obučen kadar i razvijen specifičan stručni nivo obrazovanja, kako bi svi mladi ljudi koji dolaze sa našeg i drugih srodnih fakulteta i škola mogli da se na pravi način i u punom kapacitetu uključe u rad. Naravno, krajnji rezultat je važan za nas kao struku, ali i šire, za sve naše građane – da Beograd konačno dobije operativan metro sistem.“ naveo je Popović.


A. Mladenović zahvalio je na gostoprimstvu, volji i predlozima za razvoj saradnje, složivši se sa profesorom Popovićem da je uključivanje i uloga Mašinskog fakulteta, kao vodeće institucija u domenu ove struke u našoj zemlji od velike važnosti, tokom celokupnog toka projekta izgradnje metroa. „Upravo za postizanje tog krajnjeg rezultata koji je dekan istakao nužno je uključivanje šire akademske i stručne zajednice. Uloga svih aktera u ovom procesu uspostavljanja funkcionalnog beogradskog metroa, a tu računamo i na vas kao kredibilnog partnera, krucijalna je, ne samo zbog unapređenja javnog transporta u glavnom gradu već i zbog poboljšanja ukupnog kvaliteta života Beograđana i sveobuhvatnog privrednog i tehnološkog razvoja čitavog društva.“, zaključio je Mladenović.
Na sastanku su utvrđeni naredni koraci saradnje i dogovoreno održavanje stručnih prezentacija i predavanja o projektu izgradnje beogradskog metroa za studente i saradnike Mašinskog fakulteta.


Štampa