Rudarsko-geološki fakultet i JКP „Beogradski metro i voz“ o razvoju saradnje

Dekan Rudarsko-geološkog fakulteta prof. dr Biljana Abolmasov ugostila je juče stručni tim JКP „Beogradski metro i voz“, predvođen direktorom Andrejom Mladenovićem, pokazavši im deo stalne kolekcije i prostora velelepnog zdanja ovog fakulteta.

Osnovni povod posete  je dogovor o uspostavljanju formalnog okvira saradnje kroz potpisivanje Sporazuma između ove akademske institucije i Beogradskog metroa i voza. Cilj Sporazuma je unapređenje struke, inovacija i tehnološkog razvoja kroz sprovođenje konkretnih aktivnosti koje imaju obrazovnu, primenjenu i razvojnu dimenziju. 

A. Mladenović istakao je ovom prilikom da je potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Rudarsko-geološkim fakultetom od velike važnosti za razvoj stručnog kadra i korišćenja ekspertize ovog fakulteta, od analize tla, preko pripreme iskopavanja i svih drugih elemenata posebno tokom pripremnih radova i u prvim fazama izgradnje beogradskog metroa, te da je tu uloga ovog fakulteta neprocenjiva. „Uspostavljanje funkcionalnog beogradskog metroa jedan od najvažnijih državnih projekata koji će značajno uticati ne samo na unapređenje  javnog transporta u glavnom gradu i poboljšanje ukupnog kvaliteta života Beograđana već i šire, na sveobuhvatni privredni i tehnološki razvoj čitavog društva. „Za uspešnost ovog projekta neophodna je i kontinuirana podrška akademske zajednice, a ovde posebno ističem ulogu vašeg fakulteta, kao vodeće akademske institucije u našoj zemlji u domenu rudarsko-geološke struke.“, dodao je Mladenović. 

B. Abolmasov složila se sa inicijativom za formalizaciju saradnje, navodeći da će se kroz ovaj pravni okvir dodatno učvrstiti partnerstvo Rudarsko-geološkog fakulteta i Beogradskog metroa i voza. Istakla je i dosadašnju saradnju i angažman na projektu izgradnje metro sistema, te da je ovaj fakultet vršio stručni nadzora kroz terenska ispitivanja i laboratorijske analize tla, stena, vode kao i za tehničku kontrolu geotehničkih Elaborata za potrebe Beogradskog metroa i voza. „Od 2021. godine do sada sklopljena su četiri Ugovora za potrebe Stručnog nadzora  i pet Ugovora za potrebe Tehničke kontrole geotehničkih elaborata za Liniju 1 i Liniju 2 beogradskog metroa i rado ćemo svojom ekspertizom nastaviti da doprinosimo razvoju ovog velikog projekta“, navela je Abolmasov.


Na sastanku je dogovoreno da će Sporazum o saradnji Rudarsko-geološkog fakulteta i JКP „Beogradski metro i voz“ biti potpisan početkom decembra. Takođe, ovom prilikom će biti organizovana i stručna prezentacija i predavanja o projektu izgradnje beogradskog metroa za studente i saradnike ovog fakulteta, sa posebnim akcentom na sprovedena inženjersko geološka istraživanja u sklopu izrade idejnih projekata za Linije 1 i 2 Beogradskog metroa.


Štampa