Istražne pijezometarske bušotine na lokaciji buduće stanice u Ustaničkoj ulici

Dana 31.01.2022. godine održano je predavanje od strane Dr. Dragane Savić, dipl.inž.geologije iz firme GEOING-group đacima geološke i hidrometeorološke škole Milutin Milanković. Tom prilikom đacima je bliže predstavljen rad bušaće garniture, način kartiranja jezgra bušotine, kao i sam Projekat Linije 2 beogradskog metroa.


Štampa