Potpisan Okvirni Sporazum sa kompanijom „Alstom“

Dana 07.12.2021. godine, u sklopu aktivnosti tokom posete Francuskoj, JKP "Beogradski metro i voz" i francuska kompanija "Alstom" potpisali su Okvirni Sporazum između: Sekretarijata za javni prevoz, Gradske uprave grada Beograda, JKP „Beogradski metro i voz“ i „ALSTOM Transport S.A.“ korporacije.

Svrha ovog Sporazuma je da odredi korake koje treba preduzeti u pravcu zaključivanja odgovarajućih ugovora između Strana u cilju projektovanja i izgradnje Transportnog sistema Projekta „Beogradski metro“.

Sporazum su potpisali direktor JKP „Beogradski metro i voz“ Stanko Kantar i direktor razvoja poslovanja „Alstom“ Andrieux Nicolas. Potpisivanju su prisustvovali generalni direktor Henri Poupart – Lafarge i direktor za odnose sa javnošću francuske kompanije Philipe Delleur.

 

Henri Poupart – Lafarge, Philipe Delleur i Stanko Kantar

 

Delegacija JKP "Beogradski metro i voz"

 


Štampa