Obaveštenje o javnoj prezentaciji i javnoj raspravi

Obaveštavaju se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta JKP za izgradnju i obavljanje prevoza putnika metroom  i razvoj gradske železnice u Beogradu „Beogradski metro i voz“ Beograd, podneo Ministarstvu zaštite životne sredine zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje objekta Beogradski metro, Linija 1, Faza 1 – depo Makiš, Beograd, opština Čukarica.   

Uvid u Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu može se izvršiti u prostorijama Ministarstva, u Novom Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, svakog radnog dana od 11-14 časova, u roku od 20  dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Opštinske uprave gradske opštine Čukarica, ul. Šumadijski trg br. 2,  kao i na veb sajtu Ministarstva.

Primedbe i mišljenja na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu podnose se u pisanom obliku i dostavljaju Ministarstvu zaštite životne sredine, Omladinskih brigada 1, Novi Beograd.

Dana 01.12.2021. godine sa početkom u 11 časova, u skladu sa instrukcijom  Vlade kojom je propisano da se sastanci održavaju korišćenjem informaciono komunikacionih sredstava, biće održana on line javna rasprava i prezentacija predmetne Studije, putem linka

https://ekologija.webex.com/ekologija/j.php?MTID=m940111e477e43f2c473c9198c1607b67

Meeting number: 2367 114 2749,
Password: bpP93sU3di5


Štampa