Glasanje za izgled metro vozova

U toku je glasanje za izgled metro vozova, koje traje do 15.09.2021 godine. Građani mogu da biraju jedan od četri ponuđena izgleda. Glasa se na sajtu Grada Beograda, www.beograd.rs  i putem Beokom aplikacije.
Trenutno vodi predlog br. 4 „Sigurnost“ sa 40,56% glasova, zatim sledi predlog br.3 „Sloboda“ sa 35,39% glasova dok predlozi br. 1 „Svetlost“ i br.2 „Snaga“ imaju 12,71% i 11,34% glasova.


Štampa