Pariski GSP "rani operater" beogradskog metroa

Preduzeće u medijima

https://www.ekapija.com/news/3734075/pariski-gsp-rani-operater-beogradskog-metroa 

Štampa