Dokumenta

Pravni okvir poslovanja:

Osnivački akt – prečišćen tekst
Statut – prečišćen tekst
Poslovnik o radu Nadzornog odbora
Izmene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora - I izmena
Izmene i dopune poslovnika o radu Nadzornog odbora - II izmena
Kolektivni ugovor
Podaci o broju zaposlenih i radno angažovanih lica
Pravilnik o bližem uređivanju načina i procedure planiranja, sprovođenja postupaka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci i načina planiranja i sprovođenja nabavki na koje se zakon o javnim nabavkama ne primenjuje i nabavki društvenih i drugih posebnih usluga
Plan upravljanja rizicima od povrede principa rodne ravnopravnosti
Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju
Pravilnik o bližem uređivanju postupka javne nabavke
Odluka o određivanju lica za zaštitu podataka o ličnosti
Odluka o određivanju lica za slobodan pristup informacijama od javnog značaja
Pravilnik o drugoj izmeni i dopuni pravilnika o bližem uređivanju postupaka javne nabavke


Finansijski izveštaji:

2024
Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja

2023
Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01 do 31.03.2023 godine sa odlukom NO
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01 do 30.06.2023 godine sa odlukom NO
Rebalans 1


2022
Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja
Rebalans 1
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01-31.03.2022. godine sa Odlukom NO
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01-30.06.2022. godine sa Odlukom NO
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01-30.09.2022. godine sa Odlukom NO
Izveštaj o usklađenosti za period 01.01-31.12.2022. godine sa Odlukom NO
Izveštaj o poslovanju za 2022. godinu
Redovni finansijski izveštaj za 2022. godinu
Rebalans 2

2021
Rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja
Izveštaj o poslovanju za 2021. godinu
Redovni finansijski godišnji izveštaj za 2021. godinu
Odluka o usvajanju Programa poslovanja
Rebalans 2
Rešenje o davanju saglasnosti na Rebalans 1 Programa poslovanja
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.06.2021.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.09.2021.
Odluka o usvajanju Rebalansa 1 Programa poslovanja
Odluka o izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2021.

2020
Odluka o usvajanju Izveštaja o poslovanju za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Programa poslovanja
Program poslovanja
Odluka o izveštaju o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.03.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-31.06.2020.
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.09.2020.
Redovni finansijski godišnji izveštaj za 2020. godinu
Odluka o usvajanju Rebalansa 1 Programa poslovanja
Rebalans 1

2019
Program poslovanja
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.06.2019.
Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja za 1. kvartal
Rebalans 1
Izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja 01.01.-30.09.2019.
Rešenje Skupštine grada o raspodeli neto dobiti
Redovni finansijski godišnji izveštaj za 2019. godinu
Izveštaj o poslovanju za 2019. godinu
Rebalans 2

2018
Izveštaj o poslovanju JKP Beogradski metro i voz za 2018. godinu
Program poslovanja
Odluka Nadzornog odbora o usvajanju Programa poslovanja za 2018. godinu


Štampa