Međunarodne kompanije

Linkovi

MEĐUNARODNA ORGANIZACIJA ZA JAVNI PREVOZ

www.uitp.org

MEĐUNARODNA ŽELEZNIČKA UNIJA

www.uic.org

METRO U SOFIJI

www.metrosofia.com

GRČKI METRO

www.ametro.gr

Štampa