Planovi razvoja BG:voza

BG Voz

Master planom saobraćaja u Beogradu, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, definisane su trase buduće dve linije metroa i četiri linije gradske železnice – BG:voza.

Planirane linije BG:voza su:

Linija 1: Batajnica – Beograd Centar – Ovča, dužine 31,3 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Batajnica Istok, Kamendin, Altina, Belvil, Sajam i Makenzijeva. Novi tuneli na deonici Zemun - Tošin bunar dužine 2 km. Novi kolosek na deonici Tošin bunar – Novi Beograd u dužini od 15,4 km.

Linija 2: Beograd Centar – Resnik – Beograd Centar, dužine 11,9 km

Planom je predviđena nova stanica/stajalište Košutnjak.

Linija trenutno saobraća na relaciji Ovča - Resnik - Ovča, dužine 23km, do uspostavljanja linije 3.

Linija 3: Makiš - Rakovica - Karaburma - Makiš, dužine 13,7 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Makiš, Vodovodska, Košutnjak, Makenzijeva i Vuka Vrčevića. Stanica/stajalište Košutnjak se poklapa sa Linijom 2, a stanica/stajalište Makenzijeva se poklapa sa Linijom 1.

Linija 4: Novi Beograd – Aerodrom Nikola Tesla - Nacionalni stadion - Novi Beograd, dužine 16,2 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Auto put, Aerodrom Nikola Tesla, Surčin. Novi kolosek dužine 16,2 km. Stanica/stajalište Belvil se poklapa sa Linijom 1.

Planirano je da se tokom 2019. godine Beograd sistemom BG:voza poveže i sa prigradskim opštinama Lazarevac, Barajevo, Mladenovac i Sopot.

Počev od 1.9.2019. uspostavlja se linija na relaciji Beograd Centar – Mladenovac – Beograd Centar.

Radnim danom polasci iz stanice Beograd Centar su u 4.22, 15.56 i 16.56, a iz stanice Mladenovac u 5.47, 6.07 i 18.32.

Subotom, nedeljom i državnim praznikom polasci iz stanice Beograd Centar su u 4.22 i 15.56, a iz stanice Mladenovac u 6.07 i 18.32.

Za putnike na ovoj relaciji će se ostvariti veza sa vozovima iz stanice Mladenovac u stanici Beograd Centar sa vozovima za stanicu Batajnica u 7.11, 7.50, i 19.50 čas, takođe, ostvaruju vezu sa vozom za stanicu Ovču u 7.08, 7.32 čas.

Polasci za stanicu Mladenovac u stanici Beograd Centar ostvaruju veze sa vozovima iz stanice Batajnica u 15.50, 16.32, takođe ostvaruju veze sa vozovima iz stanice Ovča 15.50, 16.50. U stanici Resnik vozovi iz Mladenovaca ostvaruju vezu za stanicu Ovča u 7.10, 7.25 (do Pančevačkog mosta), 8.10, 19.55, takođe ostvaruju veze iz stanice Ovča u 16.38 (Pančevački most), 16.53, 17.38.

U toku je remont pruge preko Male Krsne (Rakovica – Jajinci – Mala Krsna), tako da svi vozovi (putnički i teretni) saobraćaju preko stanice Mladenovac, pa time i broj polazaka na relaciji Mladenovac – Resnik – Beograd Centar ne može biti veći. Po završetku radova stvoriće se uslovi za povećanje broja polazaka na ovoj relaciji.

Planom razvoja predviđeno je da se od 15.12.2019. uspostavi linija na relaciji Lazarevac – Ovča – Lazarevac, kao i na relaciji Lazarevac – Resnik – Lazarevac.

Planirana su tri polaska iz Lazarevca do Ovče i tri polaska iz Ovče do Lazarevca, kao i tri polaska iz Lazarevca do Resnika i tri polaska iz Resnika do Lazarevca.

Red vožnje za ove relacije biće blagovremeno objavljen.

Štampa