Planovi razvoja BG:voza

BG Voz

Master planom saobraćaja u Beogradu, dokumentom koji je usvojila Skupština grada Beograda, definisane su trase buduće dve linije metroa i četiri linije gradske železnice – BG:voza.

Planirane linije BG:voza su:

Linija 1: Batajnica – Beograd Centar – Ovča, dužine 31,5 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Batajnica Istok, Bulevar Umetnosti Sajam. Predviđeni su i novi infrastrukturni kapaciteti.

Linija 2: Beograd Centar – Resnik – Beograd Centar, dužine 11,9 km

Planom je predviđena nova stanica/stajalište Košutnjak.

Linija trenutno saobraća na relaciji Ovča - Resnik - Ovča, dužine 23km, do uspostavljanja linije 3.

Linija 3: Makiš - Rakovica - Karaburma - Makiš, dužine 13,7 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Makiš, Vodovodska, Košutnjak, i Karaburma. Stanica/stajalište Košutnjak se poklapa sa Linijom 2. Predviđeni su i novi infrastrukturni kapaciteti.

Linija 4: Novi Beograd – Aerodrom Nikola Tesla - Nacionalni stadion - Novi Beograd, dužine 23,5 km

Planom su predviđene nove stanice/stajališta: Makiš, Vodovodska, Košutnjak, i Karaburma. Stanica/stajalište Košutnjak se poklapa sa Linijom 2. Predviđeni su i novi infrastrukturni kapaciteti.

 

Štampa