Јавна набавка: Пружање услуге стручне помоћи за организацију конкурса за дизајн - изглед метро станица (Линија 1)

КП Београдски метро и воз покренуо је заједничу јавну набавку чији је предмет услуга стручне помоћи у организацији конкурса за дизајн - изглед метро станица за линију 1 Београдског метроа -  фаза 1.

Задатак добављача је да припреми програм и пропозиције архитектонског конкурса за изглед будућих метро станица дуж линије 1.

Планирани архитектонски конкурс ће бити:

•             према праву на учествовање - отворени,

•             према циљу - анкетни,

•             према степену спровођења – једностепени

 

Идеја је да се путем архитектонског конкурса добију оригинална решења изгледа метро станица Београдског метроа.

 

Више детаља о овој јавној набавци можете погледати кликом на ову линију текста.

 

Мерење вибрација на траси прве линије метроа

У склопу израде Студије о процени утицаја на животну средину извршена су нулта мерења вибрација на траси прве линије Београдског метроа.

„Синара“ жели да развија и модернизује БГ-воз

У оквиру вишедневне посете Републици Србији делегација руске компаније Синара-Транспортные Машины – СТМ  поново је посетила ЈКП „Београдски метро и воз“.

Почетак извођења геолошких истражних радова

Дана 29.3.2021 год. започета је реализација Пројекта геотехничких истраживања за израду Елабората о геотехничким условима изградње за потребе Идејног Пројекта за изградњу прве фазе прве линије београдског метроа, сходно Решењу о одобрењу примењених инжењерскогеолошких истраживања Министарства Рударства и енергетике. 

Решење можете преузети кликом на ову линију текста.

Први радни састанак учесника на изградњи метроа

У пословној згради ЈКП "Београдски метро и воз" одржан је први радни састанак на коме су учествовали представници Министарства финансија РС, Града Београда, Секретаријата за јавни превоз, ЈКП "Београдски метро и воз" као и у учесника у пројекту, компанија „Egis", „Powerchina", „Geodata" и „Alstom".


Вести и сервисне информације


Галерија