„Градимо МЕТРОполу“ - представљање пројекта изградње београдског метроа у понедељак на Факултету организационих наука Универзитета у Београду

У понедељак, 25.3.2024. године на Факултету организационих наука Универзитета у Београду биће одржана презентација пројекта изградње београдског метроа „Градимо МЕТРОполу“, за студенте и стручну јавност.

Догађај ће отворити декан ФОН-а проф. др Милан Мартић, након чега ће директор ЈКП “Београдски метро и воз” Андреја Младеновић представити основе пројекта изградње београдског метроа, а Иванка Ранкусовић, директор Сектора за управљање информационим моделом из ЈКП „Београдски метро и воз“ ће говорити о БИМ платформи - Софтверском решењу за унапређење пословних процеса изградње метроа.

„Градимо МЕТРОполу“ организује ЈКП „Београдски метро и воз“ у циљу унапређења струке, иновација и технолошког развоја и већег укључивања академске заједнице у пројекат изградње београдског метроа. Овим предузеће наставља развој сарадње са факултетима низом догађаја који ће бити организовани у наредном периоду. Изградња метроа је дугорочан и комплексан пројекат који подразумева подршку сарадника, стручњака, консултаната и извођача у различитим доменима и професионалним областима, посебно факултета и академске заједнице. Успостављање функционалног београдског метроа један je од најважнијих државних пројеката који ће значајно утицати не само на унапређење јавног транспорта у главном граду и побољшање укупног квалитета живота Београђана већ и шире, на свеобухватни привредни и технолошки развој читавог друштва. Све специфичности изградње метроа захтевају ангажовање обученог кадра, како током почетне фазе и саме изградње и извођења радова, тако и касније, за управљање и одржавање система. За ток и квалитетну реализацију кључна је улога факултета и целокупног образовног система и укључивање домаћег знања и стручњака у овај пројекат.


Штампа